Ser gerne på alternative klubbesparelser

Af Kenneth Jensen, byrådsmedlem (A) og medlem af Uddannelsesudvalget. Fra socialdemokratisk side har vi fulgt debatten om de bebudede lukninger af Klub Nord og Dyreklubben tæt. Der er ikke tale om et forslag som er sået i vores have. Derfor stillede vi allerede ved førstebehandlingen af forslaget i Uddannelsesudvalget spørgsmål til både hvor benyttet de to klubtilbud reelt er, og hvilke alternativer man fra klubbernes og administrationens side har tænkt for børnene der i dag benytter Klub Nord: Vi ønsker en beskrivelse af hvordan man vil arbejde med de unge i Klub Nords distrikt. Primært af to grunde er jeg personligt meget betænkelig ved lukningen af Klub Nord. Den første er at der bliver meget langt til nærmeste klubtilbud for børnene. Den anden er at vi ved at området omkring Heimdalsvej har store udfordringer, og brug for en aktiv indsats og et godt fritidstilbud tæt på de unge. Manglen af et attraktivt tilbud her kan vise sig at få langt større sociale og økonomiske konsekvenser end det vi sparer på en lukning. Jeg glæder mig derfor til at se administrationens redegørelse. I forhold til Dyreklubben har vi siden udvalgsmødet fået nye tal på hvor mange der benytter tilbuddet. Dette, kombineret med høringssvar, giver efter min mening også anledning til nøje at overveje om dette er den rigtige løsning. Den drøftelse, og drøftelsen af hvordan vi alternativt finder den planlagte besparelse, er vi parate til at tage med resten af Uddannelsesudvalget og Byrådet. Her er alle forslag velkomne; også fra fra forældre, personale og børn, så beslutningen bliver så kvalificeret som muligt.

Publiceret 26 April 2016 00:00

SENESTE TV