Fremsynet fritidspolitik

Af Kenneth Jensen. Byrådsmedlem (A) og formand for Folkeoplysningsudvalget. Det er ikke hver dag Byrådet vedtager en ny politik for et så stort og vigtigt område som hele vores fritidsområde. Sidst det skete var i 2009. Men på seneste byrådsmøde for et par uger siden vedtog vi faktisk en ny Fritidspolitik, og der er da også sket rigtig meget siden 2009, og mange mål er nået, så det var på tide med en ny, fremsynet politik. Den har været undervejs et stykke tid, og det har kun været muligt at nå i mål med den takket være et stort engagement fra vores foreninger, og ikke mindst samrådene på spejder-, idræts- og kulturområdet. På Socialdemokratiets vegne vil jeg gerne takke alle som har bidraget til den nye politik, og som har deltaget i de dialoglaboratorier vi afholdt i 2014. Det har været en super spændende og lærerig proces, for alle parter tror jeg. Det er nu mundet ud i en politik med frem temaer: Byens rum, Faciliteter, Foreningslivet, Selvorganisering og Talentudvikling. Det er temaer som på fineste vis skal medvirke til at sætte retningen for de kommende års arbejde med vores fritidsliv. Og det er nok at tage fat på. De første initiativer er allerede taget med budgetaftalen i oktober, hvor vi partierne imellem har givet hinanden håndslag på den nye idrætsvision og på et nyt hovedbibliotek. Vi glæder os fra socialdemokratisk side til at tage del i det arbejde der nu venter forude med at konkretisere politikken, og omsætte dens mange fine ord til handling. En af de store opgaver bliver den nye idrætsby i Frederikssund. Men også udviklingen af fritidsfaciliteter på alle andre områder kommer helt sikkert til at fylde meget i tiden der kommer, og har stor prioritet for os. Det gælder i vores nye by, Vinge, hvor vi starter på jomfruelig grund, men så sandelig også i resten af vores kommune, som ikke har mistet vores fokus. Et af de virkelig nye tiltag er talentudviklingen. Vi er glade for at vi partierne imellem blev enige om at talent ikke har nogen alder – hverken øvre eller nedre, og at vi også var enige om at udvide målgruppen, så den ikke kun omfatter idræt og musik. Der er mange andre oplagte områder at sætte ind med talentudvikling på fritidsområdet i vores kommune, og med den nye politik kan alle uanset alder og interesse komme i betragtning. Vi glæder os til det forestående arbejde med at sætte handling bag politikkens ord og temaer. Det kan kun lade sig gøre gennem et fortsat tæt samarbejde med foreninger og amråd – et samarbejde vi ser frem til.

Publiceret 12 December 2015 00:00

SENESTE TV