Solceller i stedet for vindmøller

Marianne Damgaard Porsborg, Thyrasvej, Jægerspris T Debatten om vindmøller i Frederikssund kommune, er efterhånden ved at lande der hvor bro-debatten sluttede, nemlig med en gang mudderkastning tværs over Roskilde Fjord. Senest prøver Carsten Cederholm fra Slangerup, at glorificere opsætning af kæmpevindmøller i Hornsherred, ved helt og aldeles at overse to vigtige kritikpunkter: refleksgener fra vindmøllerne og omfanget af udpegede, mulige opsætningssteder for møller i kommunen. Faktum er jo, at forvaltningen, og på den måde vel også kommunens Byråd, foreslår, at 15 ud af 17 mulige opsætningssteder skal være i Hornsherred. Jeg synes ærlig talt at det er OK, at borgere med bopæl i Hornsherred igen ryger op af stolen, når det med al synlighed igen-igen er dem der står for skud med udfordringer af den kedelige slags. Carsten Cederholm bor i Slangerup, hvor der i følge kommunens forslag ikke skal opsættes kæmpevindmøller, og derfor ligger det jo ligefor at konkludere, at vi nu igen en debat som bærer præg af, at tilhængere af sagens kerne ikke bor i de berørte områder (som i debatten om brugerbetaling på en ny fjordforbindelse). Modstanderne, det vil sige de få som tillader sig at stille kritiske og i min optik relevante spørgsmål, skydes nok en gang til hjørne med betegnelser som "højtråbende" og mellem linierne for uvidende. Trist, hvis det tilsyneladende skal foregå på den måde hver gang et større emne skal debatteres i de lokale medier. Når det så er sagt, vil jeg også benytte lejligheden til at slå fast, at jeg går helt ind for energibesparende foranstaltninger og brug af alternativ energi i kommunen, men tingene skal give mening og sund fornuft, hele vejen rundt. Min største anke i denne sag er, at forslaget om opstilling af vindmøller ikke sættes op imod f.eks. solcelleenergi. Hvad er mest effektivt, eller sagt på en anden måde, hvilken form for alternativ energi vil give Frederikssund Kommune (og borgerne) mest energi for pengene, når gener og ulemper er indregnet i et større regnskab? Selv faktorer som refleksgener og støjgener fra vindmøller, kan indregnes i en slags miljøregnskab og det er præcis den slags baggrundsviden jeg godt kunne tænke mig at se. Så, for at prøve at føre debatten i en ny retning, vil jeg tillade mig at foreslå, at kommunen sammenligner vindmølleforslaget med opsætning af solcelle-paneler på f.eks. en stor skare af de kommunale bygninger (så strømmen dannes der hvor den skal/bør bruges). Det kunne være interessant!

Publiceret 03 August 2012 09:00

SENESTE TV