Af sikkerhedsmæssige årsager er det ved broåbningen ikke muligt at komme op på broen fra Hornsherred-siden på egen hånd, men der er stadig ledige pladser på veteranbusserne. Pressefoto

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ved broåbningen ikke muligt at komme op på broen fra Hornsherred-siden på egen hånd, men der er stadig ledige pladser på veteranbusserne. Pressefoto

Kom med til broåbning fra Hornsherred-siden

Kan kun lade sig gøre med gratis billet til veteran-busserne

frederikssund I samarbejde med byrådet er det lykkedes Skibby Aktive for Fjordlandet at overbevise Vejdirektoratet om, at det også er muligt at komme til broåbningen fra Hornsherred-siden.

Vejdirektoratet indsætter derfor veteranbusser fra Hornsherred, som kører deltagere ud på den nye vej lige ved starten af broen på vestsiden.

Her bliver der musikalsk underholdning, mens folk venter på, at broen åbnes officielt fra østsiden. Når det sker, åbnes der fra vest og det giver mulighed for, at folk fra begge sider mødes på midten af broen.

Når man skal hjem fra arrangementet, kører busserne fra Frederikssund-siden og man skal påregne at være til arrangementet det meste af dagen. Man skal også have friske ben, så det er muligt at gå de cirka 1,4 km over broen.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan man ikke komme op på broen fra Hornsherred-siden på egen hånd - kun ved at sikre en gratis billet på www.bit.ly/brofest1.

Der er et begrænset antal pladser i busserne og i skrivende stund kun 52 pladser tilbage. Tidsplan og sted rundsendes inden arrangementet.

jesl

Publiceret 04 September 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!