Kunstmaler Birte Kristiansen udstiller sine malerier i Islebjerg Kirke.

Kunstmaler Birte Kristiansen udstiller sine malerier i Islebjerg Kirke.

Så er der natur på billedet

Frederikssund Bjerge, skove, søer, himlen og solnedgange ved havet er bare nogle af de motiver, man kan se på de malerier, som vil hænge i Islebjerg Kirkes våbenhus fra 1. september til 10. oktober, når kunstmaler Birte Kristiansen udstiller sine malerier. Der er fernisering søndag 8. september efter højmessen, som starter klokken 10. Kunstudstillingen kan ses, når kirken er åben.

"Birte Kristiansen er tidligere organist og korleder i Smørum Kirke, og begyndte at male billeder med akvarel i sin fritid. Siden begyndte hun også at male med akrylfarver. Blandt sine mange fotos taget i Danmark og en række lande hun har besøgt, finder hun motiver til at male efter. Det er især naturen, der tiltrækker hende - bjerge, skove, søer, himlen og solnedgange ved havet. Desuden har hun forsøgt sig lidt med det abstrakte maleri. For cirka 10 år siden begyndte hun tillige at male klassiske ikoner efter græske og russiske forbilleder. Hun har udstillet mange forskellige steder, og har blandt andet malet to billeder til frisen på Egedal Rådhus," skriver Islebjerg Kirke i en pressemeddelelse.

Publiceret 30 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!