Der er bogreception på Willumsens Museum 4. september. Pressefoto

Der er bogreception på Willumsens Museum 4. september. Pressefoto

Bogreception på Willumsens Museum

Frederikssund I starten af sommeren udkom kataloget til udstillingen ”Tiden møder tiden. J. F. Willumsen og Jørgen Haugen Sørensen”, der vises på Willumsens Museum frem til årsskiftet. Det skal nu fejres med en reception.

Jørgen Haugen Sørensen, der til daglig er bosat i Italien er i Danmark og derfor fejrer Willumsens Museum bogudgivelsen onsdag 4. september klokken 18.30 til 21 på museet i Frederikssund.

Blandt andet vil digter og billedkunstner Morten Søndergaard interviewe Jørgen Haugen Sørensen om hans liv og praksis. Senere på aftenen kommer kunsthistoriker og dr.phil Mikael Wivel, der har bidraget til udstillingskataloget, og fortæller om Jørgens Haugen Sørensens skulpturer og relieffer.

Museet byder på et glas vin samt lette, italienske snacks, og Jørgen Haugen Sørensen sidder klar til at signere kataloget. Det er gratis at deltage i arrangementet, og tilmelding er ikke nødvendig.

Kapp

Publiceret 30 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!