Kong Christian den 9. og Dronning Louise fik alle deres børn gift ind i europæiske kongelige familier. Pressefoto

Kong Christian den 9. og Dronning Louise fik alle deres børn gift ind i europæiske kongelige familier. Pressefoto

Historien om Europas svigerfar i Elværket

frederikssund Onsdag 11. september kl. 19.30 byder Frederikssund Historiske Forening på foredrag i Elværket med Lisbeth Kjær om 'Europas svigerfar' - Kong Christian den 9. og Dronning Louise.

Indtil 1. Verdenskrigs udbrud samledes Europas kongelige og kejserlige familier om sommeren på Fredensborg. De var én stor familie, det var nemlig lykkedes det danske kongepar, at få alle deres børn gift ind i europæiske kongelige familier.

Blandt andet blev Christian den 9.s næstældste datter Dagmar gift med den russiske Tsar Alexander den 3. Dagmar blev en populær kejserinde af Rusland, hun oplevede mange glæder, men også stor sorg.

Familie henrettet

Mange medlemmer af hendes familie blev henrettet under den russiske revolution, blandt andet hendes ældste søn Tsar Nikolaj den 2. samt dennes hustru og deres fem børn.

Hendes og de øvrige børns skæbner kan man høre mere om ved foredraget, der er gratis for foreningens medlemmer. For ikke-medlemmer er entreen 50 kr.

jesl

Publiceret 29 August 2019 10:23

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!