For Allan Kierulff betyder det meget at skabe et så smukt billede, som hans fantasi og evner i billedbehandlingens kunst tillader ham. Pressefoto

For Allan Kierulff betyder det meget at skabe et så smukt billede, som hans fantasi og evner i billedbehandlingens kunst tillader ham. Pressefoto

Naturfotograf udstiller i Kunst før Columbus

kulhuse Fotograf Allan Kierulff udstiller 14. og 15. september kl. 11-16 sine værker i Kunst før Columbus, Kulhuse Kultur - og Medborgerhus, Gammel Kulhusevej 149.

Allan Kierulff blev efter en vandretur på Inkastierne i Peru i 2008 grebet af fotografering, som nu er hans store og altoverskyggende passion.

Efterfølgende har han rejst meget rundt i verdenen, på jagt efter de gode og for ham interessante billeder. Det har været i jeep, båd, tog og og ofte hårde ture til fods.

For Allan Kierulff er det naturen og dyrene, der kalder. Især landskabsbilleder kalder på hans skaber-trang, og ikke at forglemme, de natlige ture med stativ og kamera over skulderen i Københavns aften- og nattelys.

For ham betyder det meget at skabe et så smukt billede, som hans fantasi og evner i billedbehandlingens kunst, tillader ham at fremtrylle.

"Bearbejdning af landskabsbilleder er for mig som filosofi. Jeg tænker egentlig ikke så meget på billedet som en fotograf, men nok nærmere som en maler, når jeg arbejder i det tagne billede," fortæller han i en pressemeddelelse.

jesl

Publiceret 28 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!