Frøken Nitouche på Slangerupscenen

Efterårets forestilling har premiere 20. september

Kultur Der arbejdes på højtryk på Slangerupscenen med efterårets forestilling Frøken Nitouche, der får premiere fredag 20. september kl. 19:00.

Denne gang er det Slangerupscenens voksne der går på scenen i denne klassiker, som mange kender fra den danske filmudgave med blandt andre Dirch Passer og Lone Hertz i hovedrollerne.

Oprindelig er forestillingen fransk, og indeholder flere sange end dem der kendes fra den danske filmudgave. Slangerupscenens udgave af Frøken Nitouche er gendigtet af to af Danmarks nok kendteste revyforfattere, Vase & Fuglsang.

De har taget den originale franske udgave, kortet den ned til to akter og skruet tempoet lidt op, og skelet til den danske filmudgave, som mange kender så godt.

I centrum af historien er stadig den frejdige Nitouche, den koleriske major, teaterdivaen Corinna og selvfølgelig den charmerende Celestin/Floridor!

Den muntre forestilling er en musical og forventes at vare ca. 90 minutter med en kort pause mellem de to akter.

Billetter kan købes på www.slangerupscenen.dk.

CV

Publiceret 25 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!