Til Kulturdag ved Havnen 31. august kan man med Frederikssund Museum lave sig egen brokonstruktion eller tage den store broquizz. Pressefoto

Til Kulturdag ved Havnen 31. august kan man med Frederikssund Museum lave sig egen brokonstruktion eller tage den store broquizz. Pressefoto

Byg bro af spaghetti og skumfiduser på havnen

frederikssund Broer kan både være visuelle pejlemærker, imponerende ingeniørkunst og æstetiske værker. Men fælles for dem er, at de skaber forbindelser og fortæller historier.

Til september åbner den nye Kronprinsesse Marys Bro og skaber en ny forbindelse over Roskilde Fjord, 151 år efter den første bro blev indviet.

Forskud på fejringen

Frederikssund Museum tager forskud på fejringen og bygger bro og skaber nye forbindelser til Kulturdag ved Havnen i Frederikssund 31. august kl. 10-15.

Her kan man lave sin egen brokonstruktion af spaghetti og skumfiduser eller lure selve Leonardo da Vincis brokonstruktion og se, om man kan gøre ham kunsten efter.

Man kan også tage Frederikssund Museums store broquiz og møde folkene bag museumsskibet Sommerflid.

Aktiviteterne er gratis.

jesl

Publiceret 24 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!