Se Rembrandt og Da Vinci male billeder

Jægerspris Oplev Florencio kanalisere malerier. Florencio går i trance og stiller sig til rådighed som kanal for afdøde kunstmalere som Rembrandt, Da Vinci, Giotto, Coubert, Renoir, Morisot, Monet, Tarsila, Van Gogh, Portinari, Manet, Matisse, Krøyer og Carl Nordström blandt andre. Florencio maler igennem hele forløbet i halv-trance, ofte med lukkede øjne.

Du kan opleve Florencio i Rejsestalden i Jægerspris 9 sept. kl. 18.30 til 22.00. De malerier der bliver skabt vil blive udloddet til de interesserede mod kontantbetaling. De skal tages med hjem samme aften. husk at de er våde, da de er malet med oliemaling. Prisen for malerierne er mellem 1.000 og 1.500 kroner alt efter størrelse.

Overskuddet fra malerierne samt selve arrangementet går til at drive den sociale institution Comunidade M. de Nazaré i Brasilien. Florencio og hans assistenter er frivillige og kommer til de forskellige steder rundt i Danmark efter invitationer fra de danske værter.

Kapp

Publiceret 23 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!