Frederikssund Museum indbyder til en aften, hvor to flintspecialister ser på de fund, man har hjemme. Pressefoto

Frederikssund Museum indbyder til en aften, hvor to flintspecialister ser på de fund, man har hjemme. Pressefoto

Få viden om dine fund af eksperter på museet

Frederikssund Museum inviterer til 'Vis mig dit fund' 5. september

FREDERIKSSUND Med et 'Vis mig dit fund'-arrangement 5. september kl. 19-21 på Frederikssund Museum, Færgegården, bliver der en særlig mulighed for at få eksperternes blik på flintøksen eller hjortetaksskaftet, der ligger derhjemme.

Aftenens to eksperter er Emil Struve (yngre stenalder) og Jens Winther Johannsen (ældre stenalder, dolktid og bronzealder).

De to arkæologers samlede viden dækker den mere end 10.000 år lange periode af forhistorien, hvor flint udgjorde et primært materiale i fremstillingen af redskaber.

Med deres brede viden kan de identificere og sammenligne fund og fortælle om tiden, de stammer fra.

Aftenen vil begynde med et kort oplæg fra hver. Bagefter vil det være muligt at cirkulere og fremvise fund til de to arkæologer og høre, hvad de kan fortælle om dem.

Får fund med hjem igen

Alle flintgenstande, redskaber af andre stenarter samt knoglemateriale eller af tak med formodet datering til stenalderen er velkomne.

Der er ikke tale om en indsamling. De fund, som man tager med til museet, tager man med hjem igen.

jesl

Publiceret 23 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!