Det er muligt at koble sig på cykelturen flere steder.. Pressefoto

Det er muligt at koble sig på cykelturen flere steder.. Pressefoto

Kryds Fjordlandet på cykel over begge broer

Tur på 60 km ved åbning af Kronprinsesse Marys Bro lørdag 28. september

frederikssund Cykelklubben CK Viking er vært ved en cykeltur i forbindelse med åbning af Kronprinsesse Marys Bro lørdag 28. september.

Turen, der skal binde kommunen sammen på tværs af de to broer og slutte cirklen, der blev dannet ved kommunesammenlægningen, er åben for alle der er bosiddende i kommunen.

Kan slutte sig til på ruten

Turen er på cirka 60 km med start kl. 11.50 fra Foreningshuset, Østersvej 3, går gennem de fire hovedbyer og krydser begge broerne over Roskilde Fjord. Man kan tilslutte sig cykelturen ved de tidligere rådhuse i Slangerup, Frederikssund, Jægerspris og Skibby.

Sidste opsamlingssted sker ved Hansens Is' parkeringsplads i Landerslev kl 14.45. Herfra kører alle cyklister i samlet parade ud til tilkørselsrampen, hvor de sluses ind på det nye vejanlæg.

Alle, der ønsker at cykle fra Hornsherred og over til Frederikssund via Kronprinsesse Marys Bro, skal følges samlet efter de anvisninger, CK Vikings cykleguider giver.

Har man lyst til at deltage i turen, kan man kontakte Kamilla fra CK Viking på tlf. 2847 0810 efter kl. 17.30 eller via mail: kamilla@ckv.dk.

jesl

Publiceret 22 August 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!