Der skal både løbes og cykles over den nye bro. Og så skal et kor også lede an i fællessang på åbningsdagen.

Der skal både løbes og cykles over den nye bro. Og så skal et kor også lede an i fællessang på åbningsdagen.

Syng for Mary til broåbning

Frederikssund Lørdag 28. september indvies Kronprinsesse Marys bro med en stor folkefest. En af de ting, der vil være til folkefesten, er fællessang. Forsangere ved fællessangen vil være brokoret, der kommer til at bestå af sangere fra egnens kor og folk, der bare har lyst til at synge sammen med andre.

Man kan melde sig til brokoret og deltage i fællessang-formiddage lørdag 31. august kl. 10 til 12 i salen i præstegården og lørdag 21. september kl. 10 til 12 i Elværket, hvor man blandt andet øver på de sange, der skal synge ved indvielsen. Repertoiret vil bestå af fællessange hovedsageligt fra Højskolesangbogen og et par nye sange skrevet af Michael von Bülow fra Fjordkoret, der hylder Kronprinsesse Marys bro. Har man lyst til at være med, så mail til Bo Davidsen, bo@bodavidsen.dk.

Udover sang vil der til folkefesten også være det store broløb, rockkoncerter, folkedans, kunstworkshops, gospelkoncert, ponyridning, jollesejlads og meget andet.

Publiceret 11 July 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!