Langtidseffekten for barnet af skilsmissen afhænger meget af forældrenes adfærd, mener John Halse, der er cand. pæd. og psych. og har skrevet mange bøger om børnefamiliers trivsel og om børn og skilsmisse. Foto: Anette Tinghus.

Langtidseffekten for barnet af skilsmissen afhænger meget af forældrenes adfærd, mener John Halse, der er cand. pæd. og psych. og har skrevet mange bøger om børnefamiliers trivsel og om børn og skilsmisse. Foto: Anette Tinghus.

Børn og unge: Det sværeste for barnet er ikke skilsmissen

Frederikssund Kommune er gennemsnitlig, når det gælder antallet af skilsmisser. Børnepsykolog John Halse giver gode råd til, hvordan man hjælper barnet gennem bruddet.

Af
Maria Brandt

Frederikssund Det fælles hjem er blevet til en krigsmark, og forældrene er nødt til at bo bag hver deres hoveddør. Dette oplever cirka hvert tredje barn på landsplan. De seneste fem år er antallet af skilsmisser faldet over hele landet, og skilsmisseprocenten er lidt under 50.

På Sjælland er Frederikssund Kommune og kommuner som Fredensborg og Gentofte gennemsnitlige, når det gælder antallet af skilsmisser, hvorimod kommuner som København, Holbæk og Sorø ligger højest.

Ifølge børnepsykolog John Halse kan det for det første skyldes tilfældigheder, idet tallene kun dækker et enkelt år. Men ellers er der en tendens til, at skilsmisseraten stiger med byers størrelse, og forældrenes økonomiske uafhængighed.

”Det er ikke, at forældrene går fra hinanden, der er det sværeste for barnet, men hvordan man håndterer situationen, der afgør, om børnene bliver mærkede for livet. Det værste er, hvis der er et stort tab af relation til den ene forældre,” siger John Halse.

Det handler ikke om, hvad forældrene har ret til, men hvad barnet har behov for. Hvis den ene forældre vil samarbejde, og den anden ikke, så skal den forældre, der vil samarbejdet holde fast og eventuelt kommunikere via sms.

”Langtidseffekten af skilsmissen afhænger meget af forældrenes adfærd. Hvis der er krig på kniven, et dårligt samarbejde, samværschikane eller en forældre, der er rejst væk, så ser man, at børnene, når de runder omkring de 30 år, er overrepræsenteret blandt misbrugere, overvægtige eller med en lav uddannelse,” siger John Halse og tilføjer, hvordan man forebygger mistrivsel og bedst muligt hjælper barnet gennem bruddet:

”Det vigtigste er, at forældrene kan samarbejde og være i stue sammen, og at de taler pænt om hinanden og ikke skændes, når barnet hører det. Derudover skal barnet ikke være sendebud, og skal have lov til at tale frit om, hvad de har oplevet i det andet hjem.

John Halse mener, at det er vigtigt, at der er noget, der er barnets eget hos begge forældre, så barnet har en fornemmelse af, at det her også er mit sted, og at det ene hjem ikke minder om et hotelværelse. Man skal respektere den anden forældres spilleregler, medmindre det er til skade for barnet. Det er derfor godt at klæde barnet på til at kunne navigere i de to forskellige miljøer.

Forældrene skal ikke flytte for langt væk fra hinanden, og de skal begge være involveret i barnets daglige liv, ligegyldig hvilken samværsordning de har.

”Jo ældre børnene bliver, jo vigtigere er det, at de kan bevare deres sociale netværk, og at de ikke har langt til fritidsaktiviteter, om de er hos den ene eller anden. Det er bedst for det lille barn, at det er mest hos den ene forældre, og så kan man skrue op og give flere og flere overnatninger hos den anden, især hvis man vil ende ud med en 7/7 deleordning,” vurderer han.

Alle følelser er ok

Ifølge John Halse vil en skilsmisse altid koste noget, men det er altid mest lykkeligt, når begge forældre er afklaret og har en fælles erkendelse af, at det er bedst ikke at være sammen.

”Det er som oftest samværskonflikter, der er flest af, hvor forældrene er uenige om, hvor meget de hver især skal have barnet,” siger han og giver et bud på, hvordan man kan se om barnet mistrives i den nye situation.

”Man skal være opmærksom på, om barnet har en anderledes adfærd. Det er derfor vigtigt lige efter bruddet at være ekstra nærværende, sådan at der er tid og ro til at snakke, hvis der er brug for det. Barnet må gerne vise vrede, eller at det er ked af det, og alle følelser er ok, men alle handlinger er ikke i orden,” siger John Halse.

Han har også et forslag til, hvordan man bedst fortæller barnet, at man skal gå fra hinanden.

”Begge forældre skal være til stede, så man signalerer, at det er en fælles beslutning. Man skal ikke komme med en lang smøre om hvorfor, og man skal kun svare på det, man bliver spurgt om. Derudover skal man tydeliggøre, hvor mange dage barnet skal være det ene sted og andet sted,” siger John Halse og tilføjer, at det er vigtigt, at man ikke udtrykker skyld, og at man bevarer en optimisme om, at det bliver godt. Han understreger vigtigheden af, at man bruger sit netværk og bedsteforældrene til at tage over og passe barnet, når man er alt for nedtrykt.

Publiceret 21 April 2019 01:00