Peter K lars kov Jørgensen og Hanne Jørgen sen på s cenen i Skibby Kino, sammen med bank dir ekt ør Per Jegsen Schmidt (tv .) , byrådsmedl em Kenneth Jensen (th.) og Skibbykoret. Foto : Preben G øttsche.

Peter K lars kov Jørgensen og Hanne Jørgen sen på s cenen i Skibby Kino, sammen med bank dir ekt ør Per Jegsen Schmidt (tv .) , byrådsmedl em Kenneth Jensen (th.) og Skibbykoret. Foto : Preben G øttsche.

Biograffolk løb med Frederikssund Prisen

Lørdag den 24. november tog et fællesarrangement mellem Skibbykoret og Trollekoret en lidt uventet drejning, da dirigent og korleder for Skibbykoret, Anette Spahn Klausen midt i koncerten bad byrådsmedlem Kenneth Jensen (A) om at komme op på scenen – og med sig havde han direktør i Arbejdernes Landsbank, Per Jegsen Schmidt.

Men hvorfor nu det?

Jo, det skyldtes såmænd at de to havde lagt vejen forbi Skibby Kino, for at uddele Frederikssund Prisen til to af biografens allerstørste drivende kræfter, Hanne Jørgensen og Peter Klarskov Jørgensen.

"Uden ildsjæle der gør et stort stykke arbejde for andre, så kunne vores foreninger slet ikke eksisterer. Den slags mennesker er rygraden i det lokale fritidsliv, og fortjener al mulig påskønnelse. Derfor uddeler vi Frederikssund Prisen, der er på 2.500 kroner, som en lille anerkendelse til en person der gør en ganske særlig indsats til glæde og gavn for andre, uden selv at få noget for det," fortæller Per Jegsen Schmidt.

Årelangt parløb – også privat

Som navnene på dagens modtagere af Frederikssund Prisen antyder, så hænger de ikke kun sammen i regi af Skibby Kino – de danner også par privat, og er om nogle et par mennesker, der nærmest er synonyme med Skibby Kino, men for den sags skyld også mange andre kulturelle foreninger og aktiviteter i og omkring Skibby. De er med til at sætte Skibby på landkortet, hvilket Kenneth Jensen da heller ikke undlod at komme ind på i sin pristale til de to.

"Skibby Kino er for mange det kulturelle samlingspunkt her i Skibby; noget nær det tætteste man kommer på et lokalt kulturhus, der rummer meget andet end film – hvilket dagens arrangement jo er et levende bevis på, sagde Kenneth Jensen - blandt andet med hentydning til at Peter Klarskov Jørgensen selv synger med i Skibbykoret - og fortsatte:

"Peter, som er den ene del af duoen, har været med i alle årene hvor Kino har været drevet af frivillige, hvilket vil sige i mere end 30 år. Han har været operatør i mere end 25 år, er manden som løser ethvert problem, og manden som aldrig svigter. Peter er dog også et kendt ansigt uden for biografens trygge murer. Når man som han, har boet i byen hele sit liv, så bliver man jo rodet ind i et og andet, og for Peters vedkommende gælder det senest Skibby Aktives gruppe for vedligehold og forskønnelse, der byder på så forskellige opgaver som at plante tulipanløg og oprense gadekæret, eller at hjælpe til ved markedsdagene i Skibby bymidte."

Biografens dame

Hanne, som den anden del af duoen, er ikke ”bare” biografens formand, men biografens dame. In house tager hun sig blandt andet af kiosken, og er mester i popcornmaskiner, cappuccinomaskiner, kaffemaskiner og kasseapparater – og laver nogle fortrinlige manualer, så andre også kan finde ud af at betjene dem, men Hanne varetager også PR, og nok så væsentligt biografens interesser over for fx kommunen. Måske derfor er hun også dybt engageret i arbejdet i Kulturrådet i Frederikssund gennem vel snart godt ti år. Her har jeg som formand selv haft fornøjelsen af et fantastisk samarbejde med Hanne, og oplevet hvordan hun brænder ikke kun for hendes og Peters biograf, men i det hele taget for kulturlivet i vores kommune, med vægten på Skibby, naturligvis," sagde Kenneth Jensen til de to prismodtagere, som i mellemtiden begge havde fundet vej til scenen.

Ifølge Per Jegsen Schmidt og Kenneth Jensen var der derfor heller ikke spor i tvivl i priskomitéen, da efterårets prismodtager skulle findes.

Publiceret 26 November 2018 09:32

SENESTE TV

DEBAT: Skolepolitikken er i vejen for vores børn, folkeskole og Vinge

Fra 6. klasse skal eleverne på Ådalens Skole danne nye klasser, da de samtidig skal vælge linier med et særligt fokus.

De nuværende fire 5. klasser på skolen er overfyldte med med 25 til 27 elever pr. klasse, da de siden skolestarten er vokset med ca. en elev pr. klasse hvert år.

Derfor er det oplagt, at man efter sommerferien fordeler eleverne i fem klasser i stedet fire. Derved ville klasserne ligge tæt op af gennemsnittet for både Frederikssund Kommune og Danmark i øvrigt, og der ville være plads til nye elever, som flytter ind i Ådalens Skoles skoledistrikt, som jo dækker både byggeriet ved den gamle Oppe Sundby Skole og ikke mindst Vinge.

Men nej, byrådets uddannelsesudvalg har sagt ”nej” til at forsøge at finde pengene en ekstra klasse, efter at over 100 forældre på årgangen støttede en henvendelse til udvalget, der forklarede behovet for fem klasser efter sommerferien.

Skolen må godt lave fem klasser, men den får kun økonomi til fire.

Konsekvensen af, at vi ikke prioriterer folkeskolen, rammer flere steder.

Det går naturligvis hårdt ud over eleverne, som allerede nu lider under de store klasser, der proppes ind lokaler, der ikke bygget til 27 elever, mens lærerkontakten og mulighederne for at levere den diffentierede undervisning, som eleverne har krav på, bliver minimal.

Men vi er også nødt til at erkende, at skolepolitikken står i vejen for, at skolen kan tiltrække de lærere som den pt. mangler.

Det er ganske enkelt ikke gode arbejdsvilkår for en lærer at skulle undervise en overfyldt klasse med 27 elever.

Og så rammer det naturligvis også kommunens smertensbarn - Vinge.

Man må spørge sig selv hvor attraktivt det er at flytte til Vinge, hvis sønnike skal klemmes ind i distriksskolen som elev nr. 28 eller 29?