DEBAT: Socialdemokratiet siger nej til skolebesparelser

Af
Kenneth Jensen

byrådsmedlem (S)

debat Der hænger jævnt sagt tunge skyer over kommunens økonomi. Det har næppe forbigået nogens opmærksomhed. Et faktum er det også, at vores skoler – både folkeskolen og vores specialtilbud – lider.

Årsagerne hertil er mange, men blandt andet tidligere års urealistiske budgetlægning af store besparelser på specialtilbuddene, urealistiske krav til klassekoefficienter/elevtal for at opnå rentabel klassedannelse, og at stadig flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for privatskoler.

Sidstnævnte er ikke et isoleret Frederikssundproblem, men en landstendens som vi har set, siden folkeskolereformen trådte i kraft i 2014.

I tilgift har vi de senere år nærmest pisket vores folkeskoler igennem det ene udviklingsprojekt efter det andet i jagten på bedre faglige resultater, større trivsel og højere forældretilfredshed. Selv om der har været successer, navnlig når det kommer til bedre faglige resultater, så mener jeg som næstformand for uddannelsesudvalget, at situationen alt i alt er uholdbar.

Sammen med den socialdemokratiske byrådsgruppe gik jeg sidste år til valg på at give folkeskolen den ro, den har brug for. Det agter vi at holde, så derfor siger vi nej til flere projekter og ja til flere penge til vores folke- og specialskoler. Vi vil nemlig folkeskolen, og derfor må vi også investerer i den.

I vores fuldt finansierede budgetforslag foreslår vi, at de tidligere bebudede besparelser på 12 mio. kr. på specialtilbuddene droppes, og at vi tilfører folkeskolen yderligere 16 mio. kr. over de næste fire år, lige som vi vil tilføre vores familieområde et årligt millionbeløb.

Dermed siger vi også nej til mange af spareforslagene på uddannelsesudvalgets område, og til at lukke for eksempel Skuldelev Skole eller Skolen i Herredet.

Vi vil værne om de små skoler; både af hensyn til den tryghed og det landsbyliv, som de understøtter, men også fordi vi tror på vækst og stigende elevtal i Hornsherred – og fordi elever fra Vinge fra slutningen af 2019 lige så vel kan transporteres til Skuldelev over den nye bro, som elever fra Skuldelev kan tage til Skibby eller Jægerspris.

Sammen kan vi skabe rammerne om et trygt børne- og ungeliv og en god skolegang, men det kræver investeringer. Dem er vi parat til i den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Publiceret 30 August 2018 09:37

SENESTE TV