Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Idrætsbyen vedtaget, men .....

Jørgen Olsen, Solvænget 31, 3600 Frederikssund

Det er godt for Frederikssund at det store grundige forarbejde nu kan realiseres. Endelig kan Frederikssund få ordentlige moderne faciliteter til gavn for ungdommen, og fællesskabet.

I et sådant stort ambitiøst projekt vil der altid være nogle der føler de kommer i klemme, og har vanskeligt ved at se de positive aspekter - som ofte først manifesterer sig når alt er faldet på plads, og de nye faciliteter tages i brug. Da siger man “hvordan har vi dog klaret os uden denne idrætsby.” Frederikssund får mulighed for at give idrætsudøverne langt bedre forhold, skaffe sig omtale ved at fostre endnu flere topidrætsudøvere, og flere vil ønske at bo her.

I processen har Erhvervsstyrelsen været med ind over. Hvad i alverden har denne styrelse med opførelsen af et kommunalt idrætsanlæg at gøre?

“Erhvervsstyrelsens mission er at gøre det enkelt og attraktivt at drive virksomhed i hele Danmark.” sådan står der på deres hjemmeside. Er idrætsbyen en virksomhed?

Med ordet mission forestiller mange sig et nærmest religiøst korstog. Det passer fint med styrelsens intimidering af Frederikssunds beslutning. Man har nemlig foranlediget følgende passus, servitut, indført i lokalplanen.

Lokalplanens § 3.1 skal efter krav fra Erhvervsstyrelsen afsluttes med følgende sætning: ”Idrætsbyen skal primært anvendes til lokale idrætsrelaterede aktiviteter og anvendelsen til kulturelle formål er sekundær. Der kan gennemføres kulturelle arrangementer som fortrinsvist henvender sig til lokalområdet og kun i enkeltstående tilfælde gennemføres større aktiviteter af regional betydning.”

Er det en af årsagerne til, ud over det økonomiske, i at der ikke kommer et 50 meter bassin?. Der må jo alligevel ikke afholdes store internationale stævner. Man kompenserer så med et modstrømsbassin, hvor jeg ironisk kan forestille mig at 25 meter må svare til mindst 50.

Erhvervsstyrelsen har også krævet, og fået indført, at de oprindelige to grønne kiler som var kommunens oplæg skal være samlet til een stor.

Ak ja, det må ikke altid være let at være lokalpolitiker og ikke mindst administration når der skal tages hensyn til så mange styrelser. Hvis disse instanser ikke blander sig og får indført restriktioner da er deres berettigelse ikke eksisterende. Og den går bare ikke.

Den store udfordring er om Frederikssund kan ‘kringle’ fortolkningen af lokalplanen så den rigide formulering ikke slår meget af hele ideen med idrætsbyen i smadder. Det ville være dejligt, og helt oplagt. om der kunne komme større stævner og kulturelle arrangementer i de flotte nye lokaler, med deltagere fra hele landet og ikke kun regionalt. Hvem har en løsning?

Publiceret: 01. Juni 2017 10:30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Frederikssund

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt