Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

En sluse ved Kronprins Frederiks Bro er en super investering

Bo Høgsted, Egernvej 7, 3600 Frederikssund

Preben Karlsen fra Jægerspris har et indlæg i Lokalavisen, 3 januar 2017. Heri anbe-faler han at en sluse ved broen undgås ved at anbefale lavteknologiske løsninger – som det relativt nye dige ved Vænget i Kignæs. Slusen benævnes endvidere som ”stjernekrigsprojekt” samt ”opfundet til gavn” for/af et rådgivende ingeniørfirma.

Preben Karlsens indlæg er ellers positivt – set i lyset af ønsket om en offentlig debat omkring emnet, men bærer dog præg af stor optimisme af såvel tekniske som øko-nomiske grunde.

Lad mig i flæng nævne en rækker modargumenter:

Ÿ Hvordan skal man lave en lavteknologiske løsninger foran såvel Frederikssunds Havn som Roskildes Havn og Vikingeskibsmuseet m.fl.?

Ÿ Når FN's Klimapanel varsler vandstandsstigninger på 60 cm i dette århundrede (med et sceneri helt op til 80 cm), vil diget ved Vænget næppe kunne klare de stadig hyppigere situationer med højvande (stormflod) i en relativ nær fremtid. Og hvad så næste gang??

Ÿ Ifølge rapporten 'Kystanalysen' stiger Vesterhavet 45 cm på 50 år (!) og de indre far-vande 35 cm (?).

Ÿ Stor sympati for lodsejerne nord for broen, men i betragtning af forsikringssel-skabernes udgifter på ca. 800 mio. kr. efter ”Bodil” – bare syd for broen, vil en investering i en sluse til beregnet 135 mio. kr. ved broen være en superfornuf-tig investering (fjernelse af den absolut ”lavest hængende frugt” i forbindelse med Roskilde Fjord!) OG – resten af fjordområdet skal naturligvis også snarest sikres.

Ÿ I øjeblikket forsøges indhentet et stort bidrag fra forsikringsselskaberne side til en sluse. De bør have en betydelig interesse, og lidt hovedregning er vist unødvendig her . . !

Ÿ Skal vi ikke snarest påbegynde undgåelsen af tilsvarende følger, som de betyde-lige menneskelige skæbner ”Bodil” efterlod – nogle steder helt frem til d.d.?

Ÿ Mon vi ikke – med et startskud til en sluse - vil kunne undgå fejlinvesteringer i såvel Frederikssund, Roskilde og Lejre kommuner?

Ÿ Ingeniørfirmaet – som har anvist sluseløsning m.v. – er højst respekteret i råd-givningsbranchen. Løsningen med bl.a. en sluse ved Frederikssund er bare den langt billigste ud af tre scenarier. Alle med en sluse!

Publiceret: 10. Januar 2017 10:15

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Frederikssund

ANNONCER
Se flere