Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Cykelstien til Kulhuse

Ole Schultze Henriksen, Kulhusvej 39, 3630, Jægerpris

Vi er meget, meget glade for at vi få en cykelsti til Kulhus. En cykelsti vi har sloges for og ventet på i 40 år, men vi forventer at den bliver med asfalt som de øvrige cykelstier i Frederikssund kommune. Men vi har dog nogle kommentarer til linieføringer

Vi forslår at en østlig placering af cykelstien bliver genovervejet. En østlig liggende sti kan tilsluttet Skovkirkevej der er en ikke særligt trafikeret vej med få biler og uden fare for cyklister og dermed spare et betydeligt antal meter asfalt og andet materiale. På denne strækning og på denne side vil der være betydelig færre huse at tage hensyn til. Dette vil også betyde at ikke skal krydse Kulhusvejen i Jægerspris.

Hvis linieføring på den vestlige side mod forventning fast holdes er der en række problemer . Man har valgt at føre stien bagom husene nr. 39- 41- 45. Denne placeringen ikke et problem i i sig selv men måden det er gjort på. Det er lykkes på de skitser vi har indtil nu, at lave en linieføring med 4 stk. 90 grader sving inden for få hundrede meter ( se skitsen)

Ulempen er at disse 90 grader sving i sig selv vil være farlige , specielt i grus og helt umulige om aftenen, i mørke - stien vil jo ikke være oplyst. Og det vil helt sikker betyde at mange vil vælge at køre ud på vejen det stykke hvor stien føres bagom husene.

Løsningen vil være at føre stien bagom husene i en blød bue så markante sving undgå. Herud over vil den planlagde linieføring næsten spærre hus 39 og 45 inde med cykelsti på to sider og vej på den tredje. Lidt privat liv har folk vel i disse huse vel ret til.

Et andet problem med den linieføring vil være en række andre huse der ud over det nævnte ligge for tæt på vejen bla. en række huse efter Skovkirkevej .

Vi håber meget at der ved den konsultation vi er blevet lovet, her i uge 40 vil være lydhørhed over for vore argumenter. Cykelstien skal vel være til glæde for udefra kommende cyklister og de lokale og ikke være til ulempe og irritation.

Publiceret: 02. Oktober 2017 11:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Lokalavisen Frederikssund

Valget netop nu
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt