Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Borgernes opbakning til lokaldemokratiet daler

Kommunen er i højere grad en serviceleverandør end et demokratisk forum, som man er forpligtet til at deltage i. Det mener en voksende andel borgere i en ny rapport om borgernes forhold til lokaldemokratiet. Rapporten viser en nedadgående tendens, både hv

#kv17 Selv om borgernes tillid til lokalpolitikerne generelt er høj i Danmark, så er tilliden dalet siden 2001. Og selv om danskerne har en stærk tradition for at deltage i valg, så er der sket et markant fald i andelen af borgere, der helt sikkert ville stemme, hvis der var lokalvalg i morgen. Det viser en ny rapport ’Lokaldemokratiet og borgerne’, som VIVE har udgivet.

Service frem for demokrati

Ifølge rapporten mener seks ud af ti borgere, at et velfungerende lokalt demokrati går ud på, at kommunen leverer de nødvendige serviceydelser. Kun fire ud af ti lægger vægt på det demokratiske aspekt ved det kommunale selvstyre. Dermed er serviceaspektet i lokaldemokratiet vundet frem siden 2001, siger programleder i VIVE Ulf Hjelmar, der er forfatter til rapporten.

“Groft sagt kan man sige, at borgerne i dag i højere grad føler sig som kunder i det kommunale velfærdssupermarked end som demokratiske borgere i det kommunale selvstyre. Og lægger man som borger større vægt på service, så har man også mindre tendens til at deltage aktivt i lokaldemokratiet,” siger han.

Det billede bekræftes af, at 70 procent af borgerne ifølge rapporten ’helt sikkert’ ville stemme, hvis der var lokalvalg i morgen. Det samme svarede 87 procent af borgerne i 2009. Altså et fald på 17 procentpoint på bare otte år.

Sammenligning over tid

Rapporten baserer sig på 970 borgeres besvarelse på en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik har gennemført for VIVE. Det er fjerde gang, en sådan undersøgelse gennemføres, og den nye rapport er fuldt sammenlignelig med de tidligere rapporter fra 2001, 2009 og 2013.

Det betyder, at det er muligt at beskrive udviklingen i borgernes forhold til lokaldemokratiet fra 2001 til i dag.

Lille interesse blandt unge

I undersøgelsen er borgerne blandt andet også blevet spurgt til deres tillid til lokalpolitikerne, deres interesse for lokalpolitik og deres viden om lokalpolitiske emner.

Både tilliden til politikerne og interessen for lokalpolitik er dalet siden 2001, viser undersøgelsen. Og selv om borgerne føler sig rimeligt godt informeret om kommunalpolitik, så er også deres viden på området faldende.

Cirka hver tiende stemmeberettigede ved det kommende valg til kommunalbestyrelser og regionsråd er mellem 18 og 24 år. I denne aldersgruppe er både interesse, viden om og deltagelse i det lokale demokrati endnu mindre. Her erklærer bare 21 procent sig uenige i, at det er uinteressant at følge lokalpolitikken i deres kommune. Eller omvendt formuleret, så mener fire ud af fem unge altså, at lokalpolitik er uinteressant. Det bør mane til eftertanke, mener Ulf Hjelmar:

“Forståelse for og viden om lokalpolitik er centrale faktorer for at sikre opbakningen til det lokale demokrati. Hvis forståelsen er faldende, falder opbakningen også. I det lys kunne en forstærket indsats for at øge engagementet være gavnlig, især i forhold til grupper med særligt lav deltagelse, som eksempelvis de unge,” siger han.

Publiceret: 09. Oktober 2017 10:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Lokalavisen Frederikssund

Valget netop nu
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt