Det gælder om at have klare linjer, før mekanikeren går i gang med arbejdet. Foto: Colourbox

Det gælder om at have klare linjer, før mekanikeren går i gang med arbejdet. Foto: Colourbox

Sådan undgår du problemer hos forhandleren

Mange stridigheder om reparation eller køb af bil opstår, når forventningerne ikke er afstemt fra begyndelsen

Af
Jens Overgaard

ankenævn Når en aftale om en reparation eller et bilkøb kører af sporet, er der ofte en rød tråd: Parterne har typisk ikke haft en klar aftale, eller der har været forskellige forventninger fra begyndelsen.

Det er temaer, som fylder i stakken af klager hos Ankenævn for biler. Her modtog man i fjor 599 klager fra bilejere, der oplevede problemer med deres værksted eller forhandler.

Mange uenigheder kan undgås, hvis der er en skriftlig aftale, når bilen afleveres, lyder det fra FDM. Foto: Colourbox

Mange uenigheder kan undgås, hvis der er en skriftlig aftale, når bilen afleveres, lyder det fra FDM. Foto: Colourbox

Tre ud af fire sager handler om bilkøb og resten om reparation. I sagerne om bilkøb er parterne i mange tilfælde uenige om, hvordan begreberne garanti og reklamationsret skal tolkes.

Alle bilkøb ved en forhandler er omfattet af købeloven, så der er to års reklamationsret.

Inden for det første halve år formodes det, at eventuelle fejl var til stede ved leveringen. Senere skal køberen påvise dette.

Afstem forventningerne

Tvisten opstår ofte, når køber og sælger går fejl af, hvilke forventninger der er til bilen, lyder det fra Nikolaj Andreasen, der er sekretariatschef hos Ankenævn for biler.

”Hvis man køber en nedslidt bil og har en forventning om, at man vil bruge den som pendlerbil i fem år uden at skulle bruge andet end benzin eller diesel, mens forhandleren inde i sit hoved har en forventning om, at kunden ved, hvad vedkommende går ind til, så handler det om at få afstemt forventningerne fra begge sider fra starten,” siger han.

Generelt kan man forvente mere af en nyere og dyrere bil, og det er således heller ikke alle ting, som går i stykker på en ældre bil, der kan betegnes som mangler.

I sagerne om reparationer er det klassikere som tandremme, gearkasser og turboer, der fylder meget hos klagerne.

Få skriftlig aftale

Ifølge Nikolaj Andreasen opstår konflikten typisk, når der er tvivl om, hvad der skal repareres, eller hvad det må koste. Det kan forebygges med en klar aftale, og er den skriftlig, er den sværest at løbe fra.

Det vigtigste er dog at få talt om tingene fra begyndelsen, påpeger sekretariatschefen. Hos FDM råder Lennart Fogh, der er afdelingschef i bilistorganisationens juridiske rådgivning, så vidt muligt til at få en skriftlig aftale, når bilen afleveres. Og det gælder, uanset om der er tale om service, undersøgelse eller reparation.

”Det er bedre at bruge få minutter på at forberede sig frem for at bruge et år på at rydde op. Skriftlighed er den bedste måde at undgå misforståelser på. Så er der ingen tvivl om, hvilken pris der er aftalt,” siger han.

Ankenævn for biler er oprettet af den danske bilbranche og FDM.

Nævnet behandler klager i forbindelse med køb af nye og brugte biler for over 10.000 kroner og værkstedsregninger på mere end 1500 kroner. Klager indgives på nettet, og det koster 400 kroner.

Publiceret 01 July 2019 10:14

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!