Dagsbeviserne giver mulighed for at bruge en gulpladevarevogn til en række formål som bl. a. flytning. Foto: Lars Horn / Baghuset

Dagsbeviserne giver mulighed for at bruge en gulpladevarevogn til en række formål som bl. a. flytning. Foto: Lars Horn / Baghuset

Dagsbevis til gule plader er en succes

Med 64.000 solgte dagsbeviser i 2018 er der næsten sket en fordobling, siden det i 2015 blev muligt at købe beviserne, som giver ret til at køre privat i en gulpladebil

Af
Jens Overgaard

dagsbeviser Brug varevognen som flyttebil, kør på skiferie i en stor bil på guleplader, eller tag en ladvogn til turen med haveaffaldet på genbrugspladsen.

Det er nogle af de muligheder, som står åbne, efter at det for et par år siden blev muligt for håndværksmestre, brugere af gulpladebiler og private at købe et såkaldt dagsbevis, så man lovligt kan køre privat i en bil på gule plader registreret til godstransport - altså erhverv.

Siden da har fortsat flere valgt at gøre dette.

Mens 35.000 købte dagsbevis i 2015, var tallet i fjor små 64.000. Det viser tal fra Motorstyrelsen.

Ny app

Der er flere årsager til væksten, vurderer Jens Otto Størup, som er direktør i Motorstyrelsen.

Det skyldes bl. a., at flere er blevet opmærksomme på ordningen, mens en ny app til telefonen gør det lettere og hurtigere at bestille dagsbeviset.

"Dagsbeviser er et godt eksempel på en ordning, som giver rigtig god mening for mange af de danskere, der kører rundt i en gulpladebil til daglig og gerne vil bruge den lidt mere i dagligdagen," siger Jens Otto Størup.

Tager imod ordning

Dansk Byggeri, som har en række medlemmer, der kan benytte sig af ordningen, hilser udviklingen med flere dagsbeviser velkommen.

"Ordningen med, at en gulpladebil kan blive hvid for en dag, er en stor succes, som dokumenterer, at der er en efterspørgsel efter fleksibilitet hos brugerne," siger Bo Sandberg, der er cheføkonom i Dansk Byggeri.

Det koster 185 kr. om dagen at købe et dagsbevis til et køretøj på op til fire ton -i visse tilfælde er prisen 225 kr. per dag.

Alle kan købe et dagsbevis, når de har ejerens eller lejerens tilladelse til at anvende bilen til private formål. Hvis man således kører på skiferie i en gulpladebil om fredagen og først kommer hjem den efterfølgende fredag, skal man købe otte dagsbeviser.

Man kan købe dagsbeviset på appen, der hedder 'Dagsbevis', i både Apple Store og Google Play, og de kan gemmes på telefonen som togbilletter m. v. og kan fremvises ved evt. kontrol. De kan købes ned til fem minutter før, de skal bruges, og op til 45 dage på forskud.

Man kan maks. købe 20 dagsbeviser til det samme køretøj. Man kan også købe beviserne ved at logge ind på Motorregistret gennem Skat, men appen er klart lettere at bruge.

FAKTA

Dagsbevis

Med et dagsbevis kan man køre privat i en bil på gule plader, som er registreret til erhverv og med en totalvægt på op til fire ton.

Alle kan købe et dagsbevis, når de har ejerens eller lejerens tilladelse til at anvende bilen til private formål.

Det koster 185 kr. pr.dag. -i visse tilfælde er prisen 225 kr.

Beviserne kan købes indtil fem minutter før på telefon-appen "Dagsbeviser".

Publiceret 15 April 2019 14:55

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!