Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen(LA) , finansminister Kristian Jensen (V) og erhvervsministerRasmus Jarlov(K). Fra Dansk Folkeparti deltager finansordfører René Christiansen og transportordfører Kim Christiansen vedpræsentation af en langsigtet plan for investeringer i landetsinfrastruktur på et pressemøde i Transport-, Bygning- og Boligministeriet onsdag den 13. marts 2019.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) præsenterede sammen med flere andre ministre samt Dansk Folkeparti infrastrukturplanen. Foto: LiselotteSabroe/Ritzau Scanpix

Minister: Brugerbetaling kan blive løsning flere steder

Der er ikke penge nok til alle gode infrastruktur-projekter. Derfor kan brugerbetaling og kommunal medfinansiering blive løsningen og andre steder end i Frederikssund, lyder det fra transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Af
Henrik Gregersen

Først var der den umiddelbare synlige glæde.

Lang om længe er der udsigt til, at Frederikssundsmotorvejen ent faktisk kommer til at ende helt i Frederikssund, efter Dansk Folkeparti og regeringen har lagt en infrastrukturplan, hvor der sættes penge af til motorvejen afsluttes.

Og da også Socialdemokraterne har en motorvejsafslutning på listen over prioriterede infrastruktur-ønsker, kan motorvejen meget vel blive ét af de projekter, der rent faktisk kan findes fleertal for - også i tilfælde af et eventuelt regeringsskifte.

Men for en stor del af de 8.000 medlermmer af Facebookgruppen 'Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro,' var infrastrukturplanen en skuffelse.

Aftalen om, at den kommende bro skal finansieres ved delvis brugertaling, står nemlig ikke nævnt med et ord i aftalen, og bliver dermed ikke ændret.

"Brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro baserer sig på en aftale med Frederikssund Kommune og er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget med anlægsloven i 2014. Uden brugerbetaling kunne projektet ikke være blevet besluttet før efter 2020 grundet det daværende økonomiske råderum. Nu vil den nye bro stå klar i slutningen af 2019," hedder det i en efterfølgende kommentar fra Transportminister Ole Birk Olsen til Lokalavisen.

Han forholder sig i svaret ikke til, om han kan forstå den lokale frustration over, at man her skal betale, mens der findes penge til infratrukturprojeker, som der vil være ringere samfundsøkonomisk gevinst af.

Overfor Lokalavisen peger han samtidig på, at bilister i fremtiden også andre steder i landet må forvente at betale for at køre på vejene.

Ganske vist lægges der i infrastrukturplanen ikke op til, at bilisterne skal betale ved Kasse 1, men de kommer formentlig i stigende omfang til at betale ved Kasse 2 i form af kommunal medfinansiering af infrastrukturporjekter.

"Jeg er som udgangspunkt åben overfor kommunal medfinansiering af projekter. I regeringen og Dansk Folkepartis investeringsplan er det tilfældet med en Tredje Limfjordsforbindelse, ligesom vi har givet mulighed for medfinansieringsordninger i puljerne til henholdsvis bedre støjbekæmpelse og bedre cykelinfrastrukturprojekter," hedder det i et svar fra ministeren til Lokalavisen.

I infrastrukturplanen er der lagt op til en kommunal medfinansiering af en tredie Limfjordsforbindelse i størrelsesordenen 600 millioner kroner.

Frederikssund-model indgår i regeringsgrundlag

I regeringsgrundlaget fra 2016 fremgår det, at man vil bruge erfaringerne fra Kronprinsesse Marys Bro som grundlag for en vurdering af, om man også andre steder vil indføre brugertaling ved andre nye infrastrukturprojekter.

I februar sidste år demonstrerede 300 borgere imod brugertalingen på Kronprinsesse Marys Bro. Og via Facebookgruppen 'nej tak til brugerbetaling på kronprinsesse marys bro' støtter mere end 8.000 kampen for en betalingsfri fjordforbindelse. Men i stedet for at fjerne brugertalingen her, kan både brugerbetaling og øget brug af kommunal medfinansiering komme på tale ved fremtidige infrastrukturprojeker, lyder det fra transporminister Ole Birk Olesen (LA).

I februar sidste år demonstrerede 300 borgere imod brugertalingen på Kronprinsesse Marys Bro. Og via Facebookgruppen 'nej tak til brugerbetaling på kronprinsesse marys bro' støtter mere end 8.000 kampen for en betalingsfri fjordforbindelse. Men i stedet for at fjerne brugertalingen her, kan både brugerbetaling og øget brug af kommunal medfinansiering komme på tale ved fremtidige infrastrukturprojeker, lyder det fra transporminister Ole Birk Olesen (LA). Arkivfoto: Søren Wesseltoft

Og selv om det ikke fremgår direkte af infrastrukturudspillet, kan brugerbetaling også andre steder end på den kommende fjordforbindelse tilsyneladende komme på tale, fremgår det af svaret til Lokalavisen:

"Statskassen har ikke penge til alle de gode og samfundsøkonomisk fornuftige vejprojekter, der er undersøgt rundt omkring i landet. Derfor er brugerfinansiering en mulighed på nye projekter som Kronprinsesse Marys Bro, når de bilister, der vælger at køre den vej, samlet set får en gevinst, fordi de sparer tid frem for at holde i lange køer på den eksisterende bro. Det vil blive en gevinst for de mange pendlere og for erhvervslivet.Det samme gør sig f.eks. gældende for den kommende brugerfinansierede havnetunnel i København," konstaterer Ole Birk Olesen.

Publiceret 25 March 2019 00:00