Freja og Kasper bor på Parkvej 12. De frygter at skulle flytte:

Freja og Kasper bor på Parkvej 12. De frygter at skulle flytte: "Det er lettere at stå op om morgenen, når man har udsigt til en tryg hverdag," fortæller Freja. Foto: BM

Tilsyn lukker bosted: Unge føler sig svigtet af kommunen

En gruppe sårbare unge fra botilbuddet Parkvej 12 skal flytte, efter socialtilsynet har trukket godkendelsen af stedet tilbage. De unge føler sig ladt i stikken af Frederikssund Kommune, der har haft næsten fire år til at rette op på forholdene

Af
Birgitte Masson og Henrik Gregersen

JÆGERSPRIS Otte sårbare unge fra botilbuddet Parkvej 12 i Jægerspris har fået en mavepuster af de helt store.

Siden 2015 har socialtilsynet påtalt overfor Frederikssund Kommune, at den juridiske konstruktion af Parkvej 12 var ulovlig, og at dette skulle bringes i orden hurtigst muligt. Nu, fire år efter første påtale, har socialtilsynet imidlertid fået nok. Frederikssund Kommune har nemlig stadig ikke har fundet en lovlig løsning, så socialtilsynet har trukket deres godkendelse af stedet tilbage. Med andre ord må stedet lukke.

Og det ryster de unge på Parkvej 12, for hvem trygge rammer, stabilitet og vished er noget af det allervigtigste for deres udvikling. Flere af de unge har haft en turbulent opvækst med mangelfuld skolegang og ressourcesvage forældre, der ikke har kunnet tilbyde en basal omsorg for deres børn. Målet for det midlertidige botilbud på Parkvej 12 har for nogle af beboerne været, at det skulle være den sidste anbringelse og det sidste sted frem mod en selvstændig tilværelse. Det bliver ikke tilfældet nu.

Har brug for stabilitet

Freja, 21 år, har boet på Parkvej i snart tre år. Hun er blevet diagnosticeret med autisme, ADD og angst. Efter en turbulent opvækst og mange omskiftelige bosteder, bliver tæppet nu igen revet væk under hende. Hun frygter, at hele hendes udvikling bliver sat tilbage og i bedste fald på pause, for udsigten til endnu en flytning gør hende stresset. Med andre ord skal hun starte forfra, igen.

"Jeg har brug for stabilitet. En flytning vil påvirke mit liv. Jeg er for første gang i 21 år glad for noget," fortæller Freja, som ikke bare hentyder til botilbuddet, hvor personalet er af uvurderlig betydning, fordi de, med Frejas ord, 'hjælper hende med livet'. Hun hentyder også til sit praktikforløb på Omsorgscentret De tre Ege, hvor hun arbejder et par gange om ugen.

"Jeg har angst for at tage offentlig transport. Men det behøver jeg ikke her, hvor jeg kan gå derover. Det gør det lettere at stå op om morgenen," siger Freja, der let bliver utryg, hvis hun ikke kan overskue dagen.

"Jeg har altid haft svært ved at se lys for enden af tunnelen, men efter at have boet her i noget tid, er jeg blevet bedre til det. Før første gang i mit liv føler jeg mig tryg. Jeg føler, at jeg er inde i en positiv udvikling, som nu går i stå."

Vokset op i plejefamilier

Lokalavisen møder Freja i det store fælleskøkken på Parkvej 12. Rundt om bordet sidder også Kasper, 36 år som har autisme og ADHD. Der sidder også en anden ung kvinde, som ønsker at være anonym, fordi hun lever i skjul for sin familie. Vi kalder hende S.

"Jeg har haft en lortebarndom," udbryder S og fortsætter:

"Jeg er vokset op hos plejefamilier og på opholdssteder. I dag har jeg kun kontakt til min bedstemor. Første gang jeg hørte, at vi måske skulle lukke, var for to år siden. Jeg blev ked af det og vred. Siden har jeg ikke vidst, om vi var købt eller solgt. Vi har måtte leve med uvisheden lige siden." S er tom i blikket, når hun kigger hen på Kasper som supplerer hende og siger:

"Det er vigtigt at huske på, at mange af os ikke har den samme forståelse for samfundet og det at begå sig i det, som andre velfungerende voksne mennesker kan. Nu er der så blevet truffet en beslutning, som bliver trukket ned over hovedet på os, som er helt uforståelig for os involverede."

Fakta: Derfor lukker Parkvej

7. juli 2015 udstedte Socialtilsyn Hovedstaden en betinget godkendelse af Parkvej 12. Der var intet i vejen med kvaliteten på stedet. Men den juridiske konstruktion bag tilbuddet svarede ikke til virkeligheden. Dét skulle der styr på.

Siden har udsigterne til lukning og bevarelse vekslet.

Socialtilsynet havde den 20. marts 2018 indkaldt Frederikssund Kommune til et dialogmøde på baggrund af den uholdbare situation med en sammenblanding af juridisk konstruktion og visitationsgrundlag. Løsningen blev, at der blev givet en frist til udgangen af uge 39.

11. juni sidste år skulle Social- og Sundhedsudvalget derpå træffe afgørelse om, om tilbudet skulle udfases - eller om "udvalget oversender ønske om køb af Parkvej 12 til budgetforhandlingerne, således tilbuddet kan opretholde sin godkendelse." Udvalget valgte løsning 2.

Men ved tidsfristens udløb var der tilsyneladende fortsat ikke nogen holdbar plan på plads.

Derfor meddelte Socialtilsynet Frederikssund Kommune, at man nu agtede at trække godkendelsen tilbage, hvilket skete i februar.

"Socialtilsynets afgørelse om ophør af generel godkendelse for Botilbuddet Parkvej 12 træder i stedet for afgørelsen af 7. juli 2015.

Afgørelsen træffes, fordi der fortsat ikke er skabt overensstemmelse mellem tilbuddets juridiske grundlag og den tilbudstype, der drives i tilbuddet, og fordi der ikke er konkret udsigt til, at der inden for kortere tid vil ske en lovliggørelse af tilbuddet. Dette medfører, at socialtilsynet ikke længere kan opretholde afgørelsen af 7. juli 2015 om re-godkendelse af tilbuddet"

Det har mandag ikke været muligt at få en kommentar fra udvalgsformand Susanne Bettina Jørgensen (S).

Publiceret 11 March 2019 00:00