Kronprinsens løb kom i vejen:

Velgørenheds-triatlon mangler deltagere og frivillige

Det er efterhånden blevet en god tradition, at triatleter i hundredevis svømmer, cykler og løber et stort beløb hjem til syge børn i Slangerup.

Næsten en million kroner har arrangører Ken Riishede således kunnet sende videre til blandt andet kræftramte børn.

Men selvom ’Triatlon til fordel for børn’ er en succeshistorie, så er årets tilmeldinger til arrangement blevet ramt af problemer fra en uventet kant. Kronprins Frederik har nemlig i anledning af sin 50-års fødselsdag valgt at holde ’Royal run’-arrangementer over hele landet samme dag som triatlonet i Slangerup.

“Vi kan simpelthen mærke, at han har suget landet tør for atleter, og derfor ser vores deltager antal lige nu ud til at blive halveret,” fortæller Ken og fortæller samtidig, at det samme problem gør sig gældende med at finde frivillige til dagen:

“Normalt har vi 90-100 frivillige, men nu er der kun 60-70, der har meldt sig. Normalt står de to og to sammen ude på ruten, så de er flere til at håndtere det, hvis nu der skulle ske en form for ulykke. Det kan vi blive nødt til at slække på i år,” siger han.

Det er dog stadig muligt, at melde sig som deltager til løbet. Det kan du gøre på: http://app.lap.io/event/2018-triatlon-til-fordel-for-boern-18.

Hvis du er interesseret i at være frivillig, kan du sende en mail til: info@tritilfordelforboern.dk.

Publiceret 15 May 2018 13:33

SENESTE TV

Lad os redde rørskovsfuglene i Græse Ådal

Så er det sket igen: Midt i yngletiden er der høstet tagrør i rørhøgens redeområde i Græse Ådal på trods af, at vi har orienteret kommunen om de ynglende fugle samt udpeget redeområdet.

Chef for Vej og Park Karsten Haslund samt skovfoged i kommunen Troels Karlog har efterfølgende givet udtryk for, at de finder handlingen i orden, hvorfor det er vigtigt og nødvendigt at understrege nedenstående:

Ødelæggelse af redeområder er ulovligt.

Jagt- og vildtforvaltningsloven § 6 fastslår, at ”Fugles reder må ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes”.

Jeg har af flere omgange henledt kommunens opmærksomhed på de ynglende rørhøge og deres redeområde. Senest på borgervandring i Græse Ådal arrangeret af skovfoged Troels Karlog og projektleder Sigurd Gansted, hvor deltagerne var interesserede borgere samt landmanden, der forvalter områderne, hvor rørhøgen har forsøgt at yngle gennem de seneste 3 år.

Så efterfølgende ødelæggelser i redeområdet er udtryk for forsætlighed.

En væsentlig grund til, at jeg gjorde noget ud af orienteringen til kommunen er, at vi gennemlevede en tilsvarende situation i 2016. Vi havde registreret ynglende rørhøg, men en dag holdt en høstmaskine uhjælpeligt fastkørt i rørskoven. Hvor redeområdet var. Fuglene forsvandt – ingen unger!

Senest i dag har vi set rørhøgaktivitet i området, men om det var stedets fugle, vides ikke. Med held har ungerne været så store, at de har kunnet undslippe fra reden/har reden befundet sig udenfor høstområdet. Men så er det mere held end forstandighed/påpasselighed.

Hvornår høster man rørskov?

Ja – nogen steder gør man det åbenbart i flæng! I forbindelse med klagen over høstaktiviteten fortalte en plejeplanlægger fra Vej og Park i en mail til os i sidste uge, at ”Vej og Park er ikke bekendt med at rørskov skal slås inden 1. marts”. Hvilket er meget uheldigt (sigende?), da det i Bekendtgørelse om Naturbeskyttelsesloven § 32 fastslås, at ”Rørskær i perioden 1. marts – 31. oktober må kun ske med tilladelse fra miljø- og fødevareministeren”.

Chefen for Vej og Park nærer tilsyneladende ikke betænkelighed omkring høsttidspunktet, hvorimod han er meget optaget af afdelingens kortmateriale, der tilsyneladende ikke viser rørskov i området?

Vi, der færdes i området flere gange om ugen ved, at der var tale om rørskov i betydeligt omfang. Og kører man med tonstunge høstmaskiner op til et redeområde, er der i realiteten tale om en ødelæggelse.

Og rørskov eller ej – en rede med ynglende rørhøg er fredet! Forpagteren var orienteret om, at der var ynglende rørhøg i området, og kan han gøre det modsatte gældende, falder det udelukkende tilbage på den kommunale medarbejder, der har kontakten til ham og hans forpagtning.

Uheldigt, at der i kommunen ikke er den tilstrækkelige samlede viden, fornødne koordination samt vilje til en ordentlig fugle- og naturbeskyttelse. Men forhåbentlig kan opgaven løftes i fællesskab fremover.