Rød løber og fuldt hus:

Skechers åbnede i Sillebroen

Skokædens nye forretning åbnede torsdag med pomt og pragt i Frederikssund, og de nysgerrige kunder strømmede til

Af
Jakob Markert

Den røde løber var rullet ud, champagneglassene fyldt op, og vindruer samt andre snacks stillet frem, da skokæden Skechers torsdag åbnede deres nye forretning i Sillebroen. Om det var de ovennævnte åbningsforanstaltninger eller det store udvalg af sko, der lokkede kunderne til, skal være usagt, men ikke desto mindre var butikken fyldt op af mennesker, der interesseret kiggede på og prøvede varende, da Lokalavisen kom forbi ved middagstid. “De første timer har været travle, men også sjove. Der er kommet så mange glade mennesker og kunder forbi. Indtil nu har der kun været en skobutik i Sillebroen, så flere har også sagt, at vi har manglet her,” fortæller butikschef Micala Britt Nielsen, da hun kort tager sig en pause fra betjeningen af kunder.

Kædens 25. butik

På trods af at butikken er fyldt helt op, så giver personalet sig alligevel god tid til at byde velkommen til nye kunder og råd og vejledning til dem, der har udset sig et par sko. “Skechers er et brand, der stammer fra Los Angeles, og som kom til Danmark en gang i 80’erne. Nu har vi 25 butikker i Skandinavien, og vi vil gerne op på mange flere i fremtiden. Vi går meget op i, at vores sko er komfortable og gode at gå i,” siger Micala Britt Nielsen. Målt ud fra de første par timer ser det da også ud til, at borgerne i Frederikssund tager godt i mod kæden. “Hvis salget fortsætter som hidtil resten af dagen, så er jeg godt tilfreds med vores start,” siger Micala Britt Nielsen med et smil, før hun skynder sig ud for at hjælpe flere kunder.

Publiceret 12 April 2018 14:00

SENESTE TV

Lad os redde rørskovsfuglene i Græse Ådal

Så er det sket igen: Midt i yngletiden er der høstet tagrør i rørhøgens redeområde i Græse Ådal på trods af, at vi har orienteret kommunen om de ynglende fugle samt udpeget redeområdet.

Chef for Vej og Park Karsten Haslund samt skovfoged i kommunen Troels Karlog har efterfølgende givet udtryk for, at de finder handlingen i orden, hvorfor det er vigtigt og nødvendigt at understrege nedenstående:

Ødelæggelse af redeområder er ulovligt.

Jagt- og vildtforvaltningsloven § 6 fastslår, at ”Fugles reder må ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes”.

Jeg har af flere omgange henledt kommunens opmærksomhed på de ynglende rørhøge og deres redeområde. Senest på borgervandring i Græse Ådal arrangeret af skovfoged Troels Karlog og projektleder Sigurd Gansted, hvor deltagerne var interesserede borgere samt landmanden, der forvalter områderne, hvor rørhøgen har forsøgt at yngle gennem de seneste 3 år.

Så efterfølgende ødelæggelser i redeområdet er udtryk for forsætlighed.

En væsentlig grund til, at jeg gjorde noget ud af orienteringen til kommunen er, at vi gennemlevede en tilsvarende situation i 2016. Vi havde registreret ynglende rørhøg, men en dag holdt en høstmaskine uhjælpeligt fastkørt i rørskoven. Hvor redeområdet var. Fuglene forsvandt – ingen unger!

Senest i dag har vi set rørhøgaktivitet i området, men om det var stedets fugle, vides ikke. Med held har ungerne været så store, at de har kunnet undslippe fra reden/har reden befundet sig udenfor høstområdet. Men så er det mere held end forstandighed/påpasselighed.

Hvornår høster man rørskov?

Ja – nogen steder gør man det åbenbart i flæng! I forbindelse med klagen over høstaktiviteten fortalte en plejeplanlægger fra Vej og Park i en mail til os i sidste uge, at ”Vej og Park er ikke bekendt med at rørskov skal slås inden 1. marts”. Hvilket er meget uheldigt (sigende?), da det i Bekendtgørelse om Naturbeskyttelsesloven § 32 fastslås, at ”Rørskær i perioden 1. marts – 31. oktober må kun ske med tilladelse fra miljø- og fødevareministeren”.

Chefen for Vej og Park nærer tilsyneladende ikke betænkelighed omkring høsttidspunktet, hvorimod han er meget optaget af afdelingens kortmateriale, der tilsyneladende ikke viser rørskov i området?

Vi, der færdes i området flere gange om ugen ved, at der var tale om rørskov i betydeligt omfang. Og kører man med tonstunge høstmaskiner op til et redeområde, er der i realiteten tale om en ødelæggelse.

Og rørskov eller ej – en rede med ynglende rørhøg er fredet! Forpagteren var orienteret om, at der var ynglende rørhøg i området, og kan han gøre det modsatte gældende, falder det udelukkende tilbage på den kommunale medarbejder, der har kontakten til ham og hans forpagtning.

Uheldigt, at der i kommunen ikke er den tilstrækkelige samlede viden, fornødne koordination samt vilje til en ordentlig fugle- og naturbeskyttelse. Men forhåbentlig kan opgaven løftes i fællesskab fremover.