Ny skov i Skibby:

Elever plantede træer

Skoleelever tog de første spadestik til Skibbys nye skov - Nordmandsskoven

Af
Af Birgitte Masson

Value for money. Sådan beskriver skovfoged Jens Nielsen fra Naturstyrelsen det skovprojekt i Skibby, som tirsdag morgen kom adskillige spadestik nærmere.

Efter talen af borgmester John Schmidt Andersen gik skolebørn fra Fjordlandsskolen afd. Skibby i gang med plantningen af de bøgetræer, som skal blive en del af den nye statsskov - Nordmandsskoven.

“Alle undersøgelser viser, at bynær skovrejsning er det der giver mest value for money,” siger Jens Nielsen. Han peger over på nogle klyngehuse der i dag grænser op til åbne marker. De bliver nu nabo til Skibbys nye skov, som, i følge skovfogeden, vil få huspriserne til at stige.

Sikrer grundvandet

Skovprojektet er resultatet af et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen. Kommunen har nemlig overdraget arealet vedlagsfrit til Naturstyrelsen, mod at de har ansvaret for at drive arealet som et rekreativt naturområde. Det betyder bl.a. at kommunen mister en mindre årlig forpagtningsafgift, til gengæld er der ingen udgifter forbundet med tilplantningen af skoven.

Skibby-borger og byrådspolitiker Jørgen Bech (V) har længe været fortaler for en skovrejsning ved Skibby. Derfor var han naturligvis til stede, da tilplantningen blev skudt i gang tirsdag morgen.

“Ved at anlægge en skov her sikrer vi bl.a. grundvandet i området. Jorden er ikke særlig meget værd, så dens beskaffenhed taget i betragtning har den bedste løsning alt i alt været, at give jorden væk til staten, hvis overordnede hensigt er, at Danmark skal fordoble sit skovareal over en årrække,” fortalte Jørgen Bech.

Fakta: Nordmandsskoven bliver på knap 30 ha. (Svarende til ca. 30 fodboldbaner). Der vil blive plantet 65.000 træer og buske fordelt på 21 forskellige arter bl.a bestående af eg, bøg og nåletræer. Et hjørne af skoven bliver udlagt til hundeskov.

Eleverne var også i gang med saven. De skulle bl.a. skære pinde til det træ, som de selv skulle plante. Foto: BM

Eleverne var også i gang med saven. De skulle bl.a. skære pinde til det træ, som de selv skulle plante. Foto: BM

Malou, Veronica, Cecilie, Alberto, Jonas, Patrick fra 3.D på Fjordlandsskolen hyggede sig med at plante træer. Foto: BM

Malou, Veronica, Cecilie, Alberto, Jonas, Patrick fra 3.D på Fjordlandsskolen hyggede sig med at plante træer. Foto: BM

Skoleeleverne kunne markere det træ de havde plantet, ved at sætte en pind med navn på ved siden af. Foto: BM

Skoleeleverne kunne markere det træ de havde plantet, ved at sætte en pind med navn på ved siden af. Foto: BM

Publiceret 10 April 2018 00:00

SENESTE TV