Borgmester og kommunaldirektør:

“Nu ser vi fremad”

Vinge Lokalavisen Frederikssund har i kølvandet på offentliggørelsen fremsendt en række spørgsmål til borgmester John Schmidt Andersen (V) om ansvarsplaceringen og eventuelt ansvarspådragende handlinger.

Her følger det fælles svar:

“Som opfølgning på dine de spørgsmål vedr. Vinge, som du har sendt til til Borgmester John Schmidt Andersen og Kommunaldirektør Ole Jacobsen i går, kan jeg henvise til den redegørelse, som evaluerer det samlede forløb. Byrådet har med redegørelsen samt supplerende spørgsmål og svar evalueret sagen – og har på deres møde den 21. marts 2018 taget redegørelsen til efterretning med en udtalelse, der udtrykker kritik af dele af administrationens håndtering af sagen. Byrådet ser nu fremad.

Sagen giver selvfølgelig anledning til læring, og de læringspunkter, der fremgår af redegørelsen, vil naturligvis indgå i det fremadrettede arbejde med at udvikle et bæredygtigt grundlag for at realisere Vinge i en åben proces og en ny organisering.

Hverken borgmesteren eller kommunaldirektøren har yderligere bemærkninger til sagen. “

null

Publiceret 10 April 2018 12:00

SENESTE TV