Slog alarm i oktober

Vinge Frederikssund Kommune har valgt at offentliggøre det interne notat fra 5. oktober, der for alvor fik alarmklokkerne til at ringe på direktionsgangen. Heri peger forvaltningen på en række problemstillinger. Eksempelvis bemandingen på projektet: “Forhandlingsforløbet omkring Vinge C er gennemført med en betydelig anvendelse af konsulenter. Samtidig har meget få kommunale medarbejdere været involveret. Viden om projektet findes derfor i stor udstrækning hos konsulenter, og i utilstrækkeligt omfang i kommunen. (…..)Den nuværende kommunale bemanding er utilstrækkelig til forhandlingsfasen og slet ikke gearet til opførelsesfasen. Mangel på kommunal indsigt og beslutningskraft kan blive dyr for projektet ved fejldisponeringer, forsinkelser mv. Behovet for beslutningskraft bør også overvejes i forhold til den politiske styring.” Først i begyndelsen af november blev borgmester John Schmidt Andersen og derpå Økonomiudvalget orienteret om forvaltningens bekymringer.

Publiceret 10 April 2018 12:41

SENESTE TV