Hidsig biljagt:

Stak af fra uheld - det ville den påkørte ikke finde sig i

Bilisten, der er fra Frederikssund, fik noteret nummerpladen, og manden blev anholdt

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Et færdselsuheld udviklede sig lørdag sidst på eftermiddagen til en hidsig biljagt på A6.

Uheldet opstod ved 17.30-tiden i rundkørslen Frederiksborgvej-Frederikssundsvej i Ølstykke. En bilist havde tilsyneladende overset, at bilen foran ham havde sat farten ned på vej ind i rundkørslen, og kørte med 40 km/t op bagi bilen.

Det ville den påkørte bilist, en 28-årig mand fra Frederikssund, naturligvis gerne tale med den anden bilist om, men han stak af fra rundkørslen og åstedet og fortsatte ud på A6.

Det ville den 28-årige ikke finde sig i, og han satte efter bilen, ud på A6 i retning mod Roskilde.

Den forankørende bil speedede voldsomt op, og den 28-årige opgav at indhente ham. Han noterede sig nummerpladen, og at bilen havde krydset kommunegrænsen til Roskilde, og derfor kontaktede han Midt- og Vestsjællands Politi.

“Det førte til, at kollegerne i Midt- og Vestsjællands Politi fik ham anholdt”, siger Henrik Duus fra Nordsjællands Politi, der roser den 28-årige for indsatsen.

Den anholdte er en 23-årig mand fra Ølstykke. Han viste sig også at være spirituspåvirket.

Publiceret 09 April 2018 10:05

SENESTE TV

Lad os redde rørskovsfuglene i Græse Ådal

Så er det sket igen: Midt i yngletiden er der høstet tagrør i rørhøgens redeområde i Græse Ådal på trods af, at vi har orienteret kommunen om de ynglende fugle samt udpeget redeområdet.

Chef for Vej og Park Karsten Haslund samt skovfoged i kommunen Troels Karlog har efterfølgende givet udtryk for, at de finder handlingen i orden, hvorfor det er vigtigt og nødvendigt at understrege nedenstående:

Ødelæggelse af redeområder er ulovligt.

Jagt- og vildtforvaltningsloven § 6 fastslår, at ”Fugles reder må ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes”.

Jeg har af flere omgange henledt kommunens opmærksomhed på de ynglende rørhøge og deres redeområde. Senest på borgervandring i Græse Ådal arrangeret af skovfoged Troels Karlog og projektleder Sigurd Gansted, hvor deltagerne var interesserede borgere samt landmanden, der forvalter områderne, hvor rørhøgen har forsøgt at yngle gennem de seneste 3 år.

Så efterfølgende ødelæggelser i redeområdet er udtryk for forsætlighed.

En væsentlig grund til, at jeg gjorde noget ud af orienteringen til kommunen er, at vi gennemlevede en tilsvarende situation i 2016. Vi havde registreret ynglende rørhøg, men en dag holdt en høstmaskine uhjælpeligt fastkørt i rørskoven. Hvor redeområdet var. Fuglene forsvandt – ingen unger!

Senest i dag har vi set rørhøgaktivitet i området, men om det var stedets fugle, vides ikke. Med held har ungerne været så store, at de har kunnet undslippe fra reden/har reden befundet sig udenfor høstområdet. Men så er det mere held end forstandighed/påpasselighed.

Hvornår høster man rørskov?

Ja – nogen steder gør man det åbenbart i flæng! I forbindelse med klagen over høstaktiviteten fortalte en plejeplanlægger fra Vej og Park i en mail til os i sidste uge, at ”Vej og Park er ikke bekendt med at rørskov skal slås inden 1. marts”. Hvilket er meget uheldigt (sigende?), da det i Bekendtgørelse om Naturbeskyttelsesloven § 32 fastslås, at ”Rørskær i perioden 1. marts – 31. oktober må kun ske med tilladelse fra miljø- og fødevareministeren”.

Chefen for Vej og Park nærer tilsyneladende ikke betænkelighed omkring høsttidspunktet, hvorimod han er meget optaget af afdelingens kortmateriale, der tilsyneladende ikke viser rørskov i området?

Vi, der færdes i området flere gange om ugen ved, at der var tale om rørskov i betydeligt omfang. Og kører man med tonstunge høstmaskiner op til et redeområde, er der i realiteten tale om en ødelæggelse.

Og rørskov eller ej – en rede med ynglende rørhøg er fredet! Forpagteren var orienteret om, at der var ynglende rørhøg i området, og kan han gøre det modsatte gældende, falder det udelukkende tilbage på den kommunale medarbejder, der har kontakten til ham og hans forpagtning.

Uheldigt, at der i kommunen ikke er den tilstrækkelige samlede viden, fornødne koordination samt vilje til en ordentlig fugle- og naturbeskyttelse. Men forhåbentlig kan opgaven løftes i fællesskab fremover.