Konflikt kan lamme Danmark

Efter sidste uges strejkevarsel fra fagforbundene, har Finansministeriet og KL nu varslet lock-out Lykkes det ikke at finde en forhandlingsløsning, bliver der tale om en historisk storkonflikt. Lønmodtagerne har varslet strejke fra 4. april, mens en lock-out vil træde i kraft 10. april

Hospitaler, der kun tager sig af allermest nødvendige opgaver, børn, der ikke bliver undervist og passet, tog, der står stille og....

Listen over hvem der bliver ramt, hvis ikke det ved forhandlingsbordet lykkes at afværge en kommende storkonflikt, gik onsdag fra at være alen-lang til at være altomfattende.

Som reaktion på sidste uges strejkevarsler mod udvalgte områder og arbejdspladser, har såvel staten som regionerne og KL onsdag valgt at trænge det helt tunge skyts frem i form af en lock out.

Onsdag formiddag kom første melding fra Innovationsminister Sophie Løhde:

Kun 10.000 af 130.000 overenskomst-ansatte i staten - vil ikke blive omfattet at en lock-out. Blandt personalegrupperne er ansatte i forsvaret, jernbanearbejdere, fængselsfunktionærer, hk'ere, politibetjente og gymnasielærere. Og så fylder akademikerne i centraladministrationen en del på det statslige område.

Senere på dagen fulgte så først regionerne og derpå KL trop.

Ifølge de foreløbige vurderinger vil op mod 70.000 ansatte blive berørt af lockouten i regionerne. Det svarer til over halvdelen af de ansatte i regionerne.

Såkaldte sårbare patientgrupper, heriblandt alle psykiatriske patienter, vil ikke blive ramt af lockouten. Samtidig vil man forhandle om et nødberedskab, så akutte funktioner kan fortsætte. Det gælder også kræftbehandlingen.

I kommunerne er der udsigt til, at 250.000 ansatte vil blive omfattet af lock-outen.

"Hvis det kommer til en konflikt, kan vi desværre ikke komme uden om, at en konflikt vil ramme rigtig mange borgere i det danske samfund. Det er spillereglerne i den danske model. Men det ligger os meget på sinde, at vi ikke rammer de svageste i samfundet, og derfor har vi besluttet at undtage blandt andet store dele af ældreområdet, handicapområdet, socialpsykiatrien, specialskoler og specialdaginstitutioner fra en konflikt. Vi undtager også kritiske samfundsfunktioner som el- og vandforsyning og de kommunale beredskaber," siger Martin Damm fra KL.

 

Publiceret 07 March 2018 13:45

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV

DEBAT: "Nej, jeg vil ikke acceptere det!"

Der er allerede indtrådt fuldt indkøbsstop på folkeskolerne i Frederikssund Kommune!

Der varsles nu yderligere store besparelser på skoleområdet i kommunen.

Besparelser i en grad, så jeg vil spørge politikerne i byrådet, hvor deres smertegrænse går?

Er det ikke en af de mest grundlæggende kommunale opgaver at drive folkeskole?

Jeg ønsker at være konstruktiv. Jeg er en ’almindelig’ samfundsborger, der betaler min kommuneskat med glæde. Men hvorfor opleves skoletilbuddene så løbende som ringere og ringere?

Er det fordi forvaltningen og daværende byråd besluttede at ændre gennemgribende i strukturen, hvilket kombineret med ny skolereform skabte utrolig meget uro og usikkerhed? Uro og usikkerhed, som ellers endelig er ved at lægge sig lidt nu.

Er det fordi Vinge spøger, selvom alle siger nej?

Er det fordi politikerne lytter til et udueligt embedsværk?

Er det fordi politikerne i Frederikssund ikke ønsker den bedste folkeskole?

Er det fordi der pludseligt er voldsom nedgang i børnetallet?

Jeg spørger i øvrigt mig selv, hvordan en så stor nedgang i børnetallet kan komme som en overraskelse?

På børnehaveområdet var det kendt for år tilbage, at der var nedgang i børnetallet.

Uanset hvad, så kan mine børn ikke bruge disse forklaringer til noget – intet!

Og samtidig kan jeg læse, at det går fantastisk i Frederikssund Kommune. Driftsindtægterne er større end nogensinde! Aldrig har det gået bedre…

Tilmed forstår jeg, at vi skal prioritere vore ældre, der har betalt skat hele deres liv. Ja, der skal prioriteres i en kommune. Det er en af politikernes fornemste opgaver.

Under alle omstændigheder nægter jeg at acceptere yderligere forringelser for mine to børns skolegang i Frederikssund.

Hvad enten det skyldes Vinge, inkompetence i forvaltningen, politikere der ikke vægter folkeskolen eller hvad dælen årsagen nu er.

Jeg opfordrer hermed alle forældre med børn i folkeskolen i Frederikssund Kommune til at mobilisere sig.

Sig nej til disse besparelser!

I stedet for straks at løbe til privatskolerne – for det afstedkommer den nuværende retning - så skal vi engagere os i folkeskolen og stille krav til de politikere, vi har valgt ind i byrådet.