Innovationsminister Sophie Løhde (V) blev modtaget på rådhuset af borgmester John Schmidt Andersen (V) og Kenneth Jensen (S).

Innovationsminister Sophie Løhde (V) blev modtaget på rådhuset af borgmester John Schmidt Andersen (V) og Kenneth Jensen (S).

Minister fik indblik i ungeindsats

Af
Jakob Markert

Som innovationsminister kommer Sophie Løhde (V) rundt i mange af landets kommuner og hører om forskellige innovative løsningsmodeller for den offentlige sektor. Ofte går turen derfor ud på forskellige klassiske offentlige institutioner som sygehuse og plejehjem. Mandag formiddag i Frederikssund stod rundturen i kommunen dog på noget andet.

“I dag vil vi gerne fortælle om vores gadeteam og den flade struktur, som vi her i Frederikssund har opbygget omkring arbejdet med udsatte unge,” indledte SSP-konsulent Jacob Jørgensen.

I Frederikssund er der i forhold til udsatte unge særligt fokus på samarbejdet på tværs af forskellige institutioner. Derfor skulle ministeren efter at være budt velkommen på rådhuset, opleve flere sider af unge-arbejdet i kommunen. Først skulle hun med på en køretur i SSP-afdelingens gadeteamsbus, der på ruten kørte igennem det boligsociale område omkring Heimdalsvej.

“Vores gadeteam kommer ude på kommunens skoler, klubber og andre steder, hvor de unge opholder sig, og derfor har medarbejderne et stort kendskab til de forskellige unge grupperinger på et niveau, hvor de næsten ved, hvornår de unge ryger for første gang. Deres store kendskab gør, at de hurtigt kan hjælpe dem over i en passende indsats, hvis der skulle opstå et behov for det,” sagde Jacob Jørgensen.

Samarbejde på tværs

Turen i gadeteamsbussen sluttede ved Ungekontakten ved Frederikssunds Campus. Her kom ministeren også ind og fik en rundvisning samt en snak med nogle af de ansatte.

“Ungekontakten er en samling af den faglighed, som vi har brug for som kommune. På den måde er de unge i højere grad tilknyttet et sted, og vi har så placeret det ved campus, så vi også lettere kan samarbejde med de forskellige uddannelsessteder,” forklarede Jacob Jørgensen.

Netop samarbejdet med uddannelsesstederne har kommunen arbejdet på at systematisere. På den måde kan de få flere øjne, der har blik for de unges trivsel i hverdagen.

“Vi har arbejdet på at systematisere arbejdet med trivsel. Lærerne på gymnasiet er jo i de fleste tilfælde ikke pædagogisk uddannede, men har omgang med eleverne hver dag. Derfor har vi lavet et trivselssystem med tilhørende handlemuligheder, som er rimelig let at arbejde med.” fortalte Jacob Jørgensen.

Systemet går konkret ud på, at de unge bliver fordelt i en rød, gul eller grøn kategori, efter hvor godt de trives, og hvor der er tilknyttet en række handlemuligheder til hver kategori.

Da rundturen i Frederikssund var overstået, lod Sophie Løhde (V) til at være godt tilfreds med det, hun havde oplevet:

“Jeg tager rundt i landet for at se, hvordan vi kan forbedre kernevelfærden, og her er det spændende at se, at Frederikssund er lykkedes godt med at samle indsatser under et tag. Jeg mener, at vi har en god offentlig sektor, men den er også opbygget ekstremt kompliceret.

Det går ofte udover dem, der har det sværest, og derfor vil vi gerne nedbryde de eksisterende siloer, og det er Frederikssunds arbejde med unge et godt eksempel på,” sagde hun.

Efter velkomsten tog Frederikssunds SSP-afdeling ministeren med på en rundtur i deres gadeteamsbus.

Efter velkomsten tog Frederikssunds SSP-afdeling ministeren med på en rundtur i deres gadeteamsbus.

Sidste stop på turen var Ungekontakten, der er placeret ved Frederikssunds Campus.

Sidste stop på turen var Ungekontakten, der er placeret ved Frederikssunds Campus.

Publiceret 26 February 2018 00:00

SENESTE TV