Frederikssund er nu Klimakommune Plus

Siden 2010 har Frederikssund Kommune været optaget som Klimakommune hos Danmarks Naturfredningsforening. Med en styrket indsats for miljøet er Frederikssund nu også ’Klimakommune Plus’ som den blot syvende kommune i Danmark.

Frederikssund Onsdag formiddag underskrev præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, borgmester John Schmidt Andersen og formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning, en aftale, der gør Frederikssund Kommune til Klimakommune Plus i regi af Danmarks Naturfredningsforening. Frederikssund Kommune er blot den syvende kommune i Danmark, der opnår denne status. Den nye status er blevet en realitet, fordi kommunen arbejder på flere fronter med miljøforbedrende tiltag. Det drejer sig om tilbud til virksomheder om hjælp til energiforbedrende tiltag samt initiativer inden for klimatilpasning som regnvandsbassiner, vejbede, vådområder og skovrejsning. Hos Danmarks Naturfredningsforening byder præsident Ella Maria Bisschop-Larsen Frederikssund Kommune velkommen som den syvende Klimakommune Plus: ”Med Klimakommune Plus aftalen tager Frederikssund et step op i klimaindsatsen. Blandt andet ved at samtænke klimatilpasning, grundvandsbeskyttelse og mere natur. Det en god måde at gå til fremtidens udfordringer som både gavner klimaet og skaber værdi for borgerne i kommunen,” udtaler Ella Maria Bisschop-Larsen. Borgmester John Schmidt Andersen glæder sig over anerkendelsen: ”Jeg er glad for Frederikssund Kommunes nye status som Klimakommune Plus, som er en flot anerkendelse af kommunens arbejde med klima- og energiinitiativer. Konkret beskytter skovrejsningen ved Skibby grundvandsressourcerne, og skoven bliver derudover et dejligt, rekreativt område til glæde for mange. Og i et andet projekt hjælper vi lokale virksomheder i deres arbejde med energibesparelser og en grøn bundlinje,” siger John Schmidt Andersen.

Skov, CO2 og jordvarme

Skovrejsningsprojektet for Normandsskoven, som skoven er døbt, er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Skibby Aktive og Naturstyrelsen. Projektet ’Bæredygtig bundlinie’ er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og Gate 21 Formanden for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning glæder sig også over kommunens nye klimastatus, som bygger oven på kommunens arbejde med at reducere kommunens udledning af CO2: ”Det er vigtigt, at kommunen fremmer tiltag, der værner om klimaet og miljøet. Frederikssund Kommune har gennem de seneste år som Klimakommune haft stor succes med at nedsætte CO2-udledningen ved hjælp af især energibesparelse i kommunale bygninger, men også ved at vores renovationsbiler kører på biogas og ved at etablere jordvarme og solpaneler. At vi nu bliver Klimakommune Plus er et fingerpeg om, at vi er i gang med yderligere vigtige miljøtiltag i samarbejde med andre,” siger Tina Tving Stauning.

Klimakommune siden 2010

Frederikssund Kommune blev Klimakommune hos Danmarks Naturfredningsforening i 2010 og har siden 2009 nedbragt CO2-udledningen fra de kommunale bygninger med hele 31 procent (svarende til mere end 3.000 tons CO2). Denne reduktion er et resultat af blandt andet indførelsen af energistyring og investering i energibesparende tiltag såsom udskiftning af lys og ventilationsanlæg. Kommunen har også investeret i miljørigtige biler. Frederikssund Kommune har dermed nedbragt CO2-udledningen med betydeligt mere end de 2 procent om året, som klimakommuner forpligter sig til. Fakta Klimakommune Plus er en overbygning til begrebet Klimakommune. Plusset bliver tilføjet, hvis en kommune opfylder mindst to af seks betingelser ud over en årlig CO2-reduktion på 2 procent, der er et krav for at blive klimakommune. Frederikssund Kommune opfylder betingelserne inden for Energirenovering og Klimatilpasning. pressemeddelelse

Publiceret 14 February 2018 11:25

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!