Sådan ser den økonomiske prognose for Frederikssund Kommune ud pt.

Sådan ser den økonomiske prognose for Frederikssund Kommune ud pt.

Spareplan rammer idrætsby, cykelstier og hovedbibliotek

Der bliver ikke kørt en grønthøster hen over de borgernære områder. Men der trykkes på den store pauseknap for bl.a. Kulhuse-cykelsti og nyt hovedbibliotek. Og så skal der flere penge i kassen via grund og ejendoms-salg

Der skal IKKE skæres i vikarer eller droppes ansættelser af personale.
Sådan lyder indstillingen til byrådet fra Økonomiudvalget.
Det fremgår af dagsordenen til det kommende byrådsmøde onsdag, hvor der skal findes besparelser for 100 millioner kroner, efter den stort anlagte kontrakt mellem Frederikssund Kommune og AP Pension ikke har givet de budgetterede indtægter i 2017.
Ifølge dagsordenen har Økonomiudvalget vendt tommelfingeren ned for disse fire forslag:

  • Træghed i genansættelser
  • Reducerede vikarudgifter
  • Inddragelse af mindreforbrug fra 2017
  • Generel rammereduktion
 

Drift, anlæg og ejendomme

I alt lægges der op til, at der på driften kan spares 48,4 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019, uden at det skal have store konsekvenser for kernevelfærden; istedet rettes blikket mod hovedvedligeholdelse, asfaltpulje, uddannelsesaktiviteter og opsparing til tjenestemandspensioner.
Samtidig lægges der op til i at sætte en række endnu ikke opstartede anlægsarbejder på pause. Det skal i alt give besparelser på 19 mio. kroner i 2018 og i alt 102 mio. kroner, hvis de ikke efterfølgende igangsættes. Det forventes dog, at pengene kommer i kassen, hvorefter de efter en ny politisk prioritering kan genoptages
Det drejer sig blandt andet om:

  • Kulhus-cykelstien
  • Andre cykelstier
  • Nyt hovedbibliotek
Endvidere barberes budgettet til den kommende idrætsby med fem millioner kroner, hvis byrådet følger økonomiudvalget indstilling
Pengene skal dog ikke kun hentes via besparelser. Således lægges der op til at man ved en intensivering af arbejdet med salg af grunde og bygninger kan forvente merindtægter på 32 millioner kroner i 2018, mens det så betyder, at der kommer færre penge i kassen i de efterfølgende år.
 Du kan se hele dagsordenen her

Publiceret 15 December 2017 15:56

SENESTE TV

DEBAT: Skolepolitikken er i vejen for vores børn, folkeskole og Vinge

Fra 6. klasse skal eleverne på Ådalens Skole danne nye klasser, da de samtidig skal vælge linier med et særligt fokus.

De nuværende fire 5. klasser på skolen er overfyldte med med 25 til 27 elever pr. klasse, da de siden skolestarten er vokset med ca. en elev pr. klasse hvert år.

Derfor er det oplagt, at man efter sommerferien fordeler eleverne i fem klasser i stedet fire. Derved ville klasserne ligge tæt op af gennemsnittet for både Frederikssund Kommune og Danmark i øvrigt, og der ville være plads til nye elever, som flytter ind i Ådalens Skoles skoledistrikt, som jo dækker både byggeriet ved den gamle Oppe Sundby Skole og ikke mindst Vinge.

Men nej, byrådets uddannelsesudvalg har sagt ”nej” til at forsøge at finde pengene en ekstra klasse, efter at over 100 forældre på årgangen støttede en henvendelse til udvalget, der forklarede behovet for fem klasser efter sommerferien.

Skolen må godt lave fem klasser, men den får kun økonomi til fire.

Konsekvensen af, at vi ikke prioriterer folkeskolen, rammer flere steder.

Det går naturligvis hårdt ud over eleverne, som allerede nu lider under de store klasser, der proppes ind lokaler, der ikke bygget til 27 elever, mens lærerkontakten og mulighederne for at levere den diffentierede undervisning, som eleverne har krav på, bliver minimal.

Men vi er også nødt til at erkende, at skolepolitikken står i vejen for, at skolen kan tiltrække de lærere som den pt. mangler.

Det er ganske enkelt ikke gode arbejdsvilkår for en lærer at skulle undervise en overfyldt klasse med 27 elever.

Og så rammer det naturligvis også kommunens smertensbarn - Vinge.

Man må spørge sig selv hvor attraktivt det er at flytte til Vinge, hvis sønnike skal klemmes ind i distriksskolen som elev nr. 28 eller 29?