Sådan ser den økonomiske prognose for Frederikssund Kommune ud pt.

Sådan ser den økonomiske prognose for Frederikssund Kommune ud pt.

Spareplan rammer idrætsby, cykelstier og hovedbibliotek

Der bliver ikke kørt en grønthøster hen over de borgernære områder. Men der trykkes på den store pauseknap for bl.a. Kulhuse-cykelsti og nyt hovedbibliotek. Og så skal der flere penge i kassen via grund og ejendoms-salg

Der skal IKKE skæres i vikarer eller droppes ansættelser af personale.
Sådan lyder indstillingen til byrådet fra Økonomiudvalget.
Det fremgår af dagsordenen til det kommende byrådsmøde onsdag, hvor der skal findes besparelser for 100 millioner kroner, efter den stort anlagte kontrakt mellem Frederikssund Kommune og AP Pension ikke har givet de budgetterede indtægter i 2017.
Ifølge dagsordenen har Økonomiudvalget vendt tommelfingeren ned for disse fire forslag:

  • Træghed i genansættelser
  • Reducerede vikarudgifter
  • Inddragelse af mindreforbrug fra 2017
  • Generel rammereduktion
 

Drift, anlæg og ejendomme

I alt lægges der op til, at der på driften kan spares 48,4 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019, uden at det skal have store konsekvenser for kernevelfærden; istedet rettes blikket mod hovedvedligeholdelse, asfaltpulje, uddannelsesaktiviteter og opsparing til tjenestemandspensioner.
Samtidig lægges der op til i at sætte en række endnu ikke opstartede anlægsarbejder på pause. Det skal i alt give besparelser på 19 mio. kroner i 2018 og i alt 102 mio. kroner, hvis de ikke efterfølgende igangsættes. Det forventes dog, at pengene kommer i kassen, hvorefter de efter en ny politisk prioritering kan genoptages
Det drejer sig blandt andet om:

  • Kulhus-cykelstien
  • Andre cykelstier
  • Nyt hovedbibliotek
Endvidere barberes budgettet til den kommende idrætsby med fem millioner kroner, hvis byrådet følger økonomiudvalget indstilling
Pengene skal dog ikke kun hentes via besparelser. Således lægges der op til at man ved en intensivering af arbejdet med salg af grunde og bygninger kan forvente merindtægter på 32 millioner kroner i 2018, mens det så betyder, at der kommer færre penge i kassen i de efterfølgende år.
 Du kan se hele dagsordenen her

Publiceret 15 December 2017 15:56

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!