Dørnrapporten: Bilist havde intet kørekort men hash

Frederikssund Tirsdag klokken 17.33 blev en 27-årig mandlig bilist med ukendt adresse standset og kontrolleret på en P-plads på Heimdalsvej.

Her viste det sig, at han kørte bil, selvom han var blevet frakendt førerretten, hvilket han blev sigtet for.

Derudover blev bilen ransaget, og i denne blev der fundet en mindre mængde hash, hvilket også kastede en sigtelse af sig.

Frederikssund Klokken 14.30 tirsdag blev der kigget på to lokale mænds knallerter på Roskildevej.

Da knallerterne blev kontrolleret på rullefelt kunne det konstateres, at de begge var blevet konstruktivt ændret til at kunne køre cirka 50 km/t, hvorfor de to unge mænd på henholdsvis 15 og 16 år blev sigtet for forholdet.

Publiceret 26 June 2019 11:36

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!