Stor udrykning efter sammentød på Skibbyvej

I betragtning af antallet af udrykningskøretøjer der kørte gennem Frederikssund onsdag eftermiddag, så frygtede mange, at det var et alvorligt færdselsuheld de skulle ud til. Det viste sig dog ikke at være gået så galt

Af
Af Birgitte Masson

Betydelig materiel skade, det var resultatet af et harmonikasammenstød på Skibbyvej ved Krogstrup onsdag eftermiddag.

Heldigvis kom ingen personer alvorligt til skade ved sammenstødet, det oplyser Nino Petersen fra Nordsjællands Politi til Lokalavisen.

“Tre biler var involveret i uheldet, fordi part et overså kødannelsen med det resultat, at han kørte ind i part to, som kørte ind i part tre,” siger Nino Petersen.

Der blev slået alarm klokken 14.15, og meldingen lød på 'teknisk fastklemte'. Et større opbud af udrykningskørertøjer blev derfor sendt til stedet.

Selvom ingen var kommet alvorligt til skade, blev et par personer alligevel kørt til tjek på sygehuset.

Publiceret 24 May 2018 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!